Chantal Poullain

IGS 2015: SKLÁRNA SLAVIA, Nový Bor

Datum narození/Birthdate: *17. 8. 1956

Země původu/Country of origin: Francie / France
Země současného pobytu/Country of present residence: Česká republika / Czech Republic


foto Monika Navrátilová

Foto z dílny a tvorba IGS 2015


foto: Anna Pleslová

Vzdělání/Education

  • Divadelní akademie/Theatre Academy, Genève
  • Gymnázium/Grammer school, Francie/France
  • Klášterní škola/Conventual school, Francie/France

Pracovní zkušenosti/Working experience

Po studiích seznámení se v televizním studiu s Bolkem Polívkou, práce v jeho týmu jako asistentka režie jeho představení, v roce 1983 herecká role po boku Bolka Polívky jako Královna v legendárním představení Šašek a královna/after studies she met her future husband, Czech actor Bolek Polívka, in the TV studio, she started working in his team as an assistant of director for his performance, in 1983 theatre role of Queen in the legendary performance Clown and Queen, together with Bolek Polívka

  • Divadlo na provázku, hostování/hosting, Brno
  • Klicperovo divadlo, hostování/hosting, Hradec Králové
  • Národní divadlo (činohra/drama), hostování/hosting, Praha
  • Divadlo Na zábradlí, hostování/hosting, Praha
  • Od/from 1999 Divadlo Ungelt, kmenová herečka/Fundamentals actress, Praha

Filmové role v téměř dvaceti filmech, mimo jiné pod režijním vedením Věry Chytilové a Jiřího Menzela (Šašek a královna, Hrad z písku, Kopytem sem, kopytem tam, Konec starých časů…)/movie roles in almost 20 movies, besides other things under directors such as Věra Chytilová, Jiří Menzel (Šašek a královna, Hrad z písku, Kopytem sem, kopytem tam, Konec starých časů…)

Vystupování s triem džezových muzikantů v koncertním pásmu francouzských šansonů/performance together with trio of jazz musicians in the concert line of French chansons

Nadace Archa Chantal, zakladatelka a prezidentka (realizované projekty za více než 50 milionů korun)/ Archa Chantal Foundation, founder and president (realized projects for more than 50 mil. crowns)

Motto – Inspirace/Motto – Inspiration

„Celá naše rodina je umělecky založená. Otec je ve Francii respektovaný sochař, sestra malířka… proto pro mne výtvarné umění není cizí, i když moje tvorba je dosud převážně herecká. Je pro mne výzvou zúčastnit se aktivně sklářského symposia a chci do skla „obtisknout“ cosi z magie herecké profese.

Miluju suchou přírodu, kámen a písek. Hrubost a pevnost patří ke kameni, dřevu a železu. Stejně jako oceán jsou tvrdé a silné – můj sen je mít kolem sebe třeba všechno kamenné a poblíž moře. A sklo? Má pro mne s pískem, železem a dřevem hodně společného. Navíc je čisté, průhledné a hladké, za sklem vidíš všechno. Jsem chráněná a přitom všechno vidím.

Můžeš mít sny, ale přitom nevíš, zda se Ti je podaří realizovat. Snít je přesto krásné. Pokud nutnost mít sny ztratíš, ztratíš něco strašně důležitého… Sny Ti nepřilétnou na talíř jen tak. Musíš se rozhodnout, musíš pro ně riskovat… Mimořádně důležité je učit se nové. Já mám pořád hlad na něco nového… Chci být otevřená novým vjemům, úplně ze všech stran. Potřebuju nastartovat nový příběh. Pořád si přeju dostat se na hranici svých možností… Také se přihodí, že si při tom natlučeš. Ale to je život!“

/

„All our family is artistically minded. Father is a respected sculptor in France, sister is a painter… That´s why art is not unknown for me, although my creation has been presented mostly by acting so far. It is a great challenge for me to enter actively the IGS and I wish to „imprint“ something from the magic of acting profession into glass.

I love dry nature, stone and sand. Rouhgness and firmness belong to stone, wood and iron. They are hard and strong like an ocean – my dream is to have around me everything from stone and close to a sea. And glass? According to me it has something in commmon with sand, iron and wood. Moreover it is clean, clear and smooth, you can see everything through glass. I am protected while I can see everything.

You can dream but in fact you don´t know, whether your dreams come true. To dream is so beautiful though. If you lose necessity of dreams, you will lose something important… Dreams don´t just fly in your plate. You must decide, you must take chances for them… Extraordinarily important is to learn new things. I always desire something new… I want to be completely opened to new impulses. I need to begin a new story. I always wish to get to the limit of my abilities… to get hurt during that – it can even happen. But this is life!

(volně z knihy Chantal – Život na laně/passages from the book Chantal – life on the rope/ Ch. Poullain – M. Zindelová, Albatrosmedia, 2012)