Zdeněk Kudláček  | web

IGS 2015: Pačinek Glassworks, Kunratice u Cvikova

Datum narození/Birthdate: *8. 8. 1970

Země původu/Country of origin: Česká republika / Czech Republic
Země současného pobytu/Country of present residence: Česká republika / Czech RepublicDraci / Dragons / 2014

Magdalena / 2013

Pražské Jezulátko - Loreta v Rumburku / Infant Jesus of Prague - Loreta in Rumburk / 2010

Foto z dílny a tvorba IGS 2015


Vpravo.
foto: Václav Lahovský

foto: Anna Pleslová

Vzdělání/Education

1992–1993 stáže ve/internships at firm Glassvitraj, Bakov nad Jizerou
1989–1993 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově, obor design svítidel/lighting design department

Pracovní zkušenosti/Working experience

Od/from 2012 spoluzakladatel a člen představenstva (mistr vitrážnické dílny a dílny speciálních projektů ze skla)/co-founder and a directorate member of KOLEKTIV ATELIERS a.s. (master of stained glass workshop and workshop for special glass projects)
1994–2012  subdodavatelská spolupráce s mnoha firmami, zabývajícími se výrobou vitráží a zpracováním skla (pozice realizátora uměleckořemeslných prací a autorského designu)/subcontractoral collaboration with many firms focused on stained glass production and glass refining (implementor of craft-artistic works and authorial design)
nezávislé navrhování a realizace umělecky zpracovaného skla/independent design and realization of artistically proceseed glass
Od/from 2004 založení živnosti v oboru výroba a zpracování skla/founding of own business in branch of production and glass refining
Od/from 2001 založení živnosti v oboru návrhářská, designerská a aranžerská činnost/founding of own business in branch of design and arrangement
Od/from 1994 samostatná profesionální činnost zaměřená na design a výrobu umělecky zpracovaného skla v režimu svobodného povolání/individual professional work focused on design and artistically proceseed glass production
1993–1994 zaměstnán ve/work at firm Glassvitraj, Bakov nad Jizerou
Realizace, opravy a restaurování vitráží v objektech evidovaných jako státem chráněné kulturní památky v Čechách/realization, reparation and renovation of stained glass in buildings registered by the state as protected cultural monuments:
2014 probíhá restaurování skleněného stropu Národního domu v Karlových Varech ve spolupráci se Zdeňkem Henychem/renovation of the glass ceiling in the National House, collaboration with Zdeněk Henych, Karlovy Vary
2014 oprava okna sv. Josefa s Ježíškem v kostele sv. Jiří v Jiříkově ve spolupráci s firmou Tesař vitráže a M. Cíglerem/window reparation of the St. Joseph with Christ Child at St. George´s Church, collaboration with the firm Tesař vitráže and M. Cígler, Jiříkov
2012 oprava okna sv. Alžběty v kostele sv. Jiří v Jiříkově ve spolupráci s firmou Tesař Vitráže a M. Cíglerem/window reparation of St. Elizabeth at St. George´s Church, collaboration with the firm Tesař vitráže and M. Cígler, Jiříkov
2011–2013 návrh a realizace  vitráží v kostele sv. Martina  v Markvarticích, sv.Walburg, sv. Korbilian, sv. Ulrich, sv. Martin, sv. Pirminius, sv. Konrád, sv. Matěj, sv. Kunhuta a sv. Jindřich/design and realization of stained glass windows of St. Walburg, St. Korbilian, St. Ulrich, St. Martin, St. Pirminius, St. Konrad, St. Matthew, St. Kunhuta, St. Henry at St. Martin´s Church, Markvartice
2010 oprava vitrážových oken v aule a na schodištích gymnasia v Rumburku ve spolupráci s M. Cíglerem/reparation of stained glass windows in the auditorium and on the staircase of the grammer school, collaboration with M. Cígler, Rumburk
2010 oprava vitrážového schodištního okna a proskleného stropu v Kulturním domě ve Šluknově ve spolupráci s M. Cíglerem/reparation of stained glass windows on the staircase and the glass ceiling in the Cultural House, collaboration with M. Cígler, Šluknov
2008–2009 oprava malované vitráže s motivem křtu Ježíše sv. Janem Křtitelem v kostele sv. Jana Křtitele na Strážném vrchu v Rumburku ve spolupráci s M.Cíglerem/reparation of painted stained glass windows with the motif of Jesus´s Baptism by St. John Baptist at St. John Baptist´s Church on the Strážný vrch, collaboration with M. Cígler, Rumburk
2008–2009 restaurování malovaných oken v aule bývalého gymnázia v Duchcově ve spolupráci s M. Cíglerem/renovation of painted windows in the auditorium of the ex-grammer school, collaboration with M. Cígler, Duchcov
2007 realizace malované vitráže s motivem Černé Madony, loreta Rumburk/realization of painted stained glass window with the motif of Black Madonna, loreta Rumburk
2006 oprava malované vitráže s motivem Pražského Jezulátka, loreta Rumburk ve spolupráci s M. Cíglerem/reparation of painted stained glass windows with the motif of the Infant Jesus of Prague, loreta Rumburk
2005–2006 oprava 3 malovaných vitráží v kostele Sv. Stanislava v Měrunicích s motivem sv. Josefa, Panny Marie se sv. Annou, ve spolupráci s M. Cíglerem/reparation of 3 painted stained glass windows at St. Stanislav Church
with the motif of St, Joseph, Virgin Mary with St. Anne, collaboration with M. Cígler, Měrunice
2005 oprava malované vitráže s motivem sv. rodiny, loreta Rumburk, ve spolupráci s M. Cíglerem/reparation of painted stained glass window with the motif of the Holy Family, collaboration with M. Cígler, loreta Rumburk
2004–2005 oprava a výroba malovaných oken v Bretschneiderově vile v Děčíně, celkem realizováno 21 oken, z toho 15 restaurovaných a 5 kopií podle dochovaných vzorů, ve spolupráci s firmou Tesař vitráže/reparation and manufacture of painted windows at Bretschneider´s villa, in total 21 windows were realized (15 repaired and 5 copies according to preserved patterns, collaboration with the firm Tesař vitráže
2004 oprava 2 malovaných vitráží (sv. Anna, Panna Marie) hřbitovní kaple v Duchově ve spolupráci s M. Cíglerem/reparation of 2 painted stained glass windows (St. Anne, Virgin Mary) at the graveyard church, collaboration with M. Cígler, Duchcov
2003–2007 oprava 6 malovaných vitráží v kapli Ukřižování na Křížové hoře v Jiřetíně pod Jedlovou  ve spolupráci s firmou Tesař vitráže a M. Cíglerem/reparation of 6 painted stained glass windows at the Church of Crucifixion on Křížová hora, collaboration with the firm Tesař vitráže and M. Cígler, Jiřetín pod Jedlovou
2003 oprava malovaného dekorativního okna baziliky Minor ve Filipově  ve spolupráci s firmou Tesař vitráže/reparation of painted decorative window at Basilica Minor, collaboration with the firm Tesař vitráže, Filipov
2001–2003 opravy skládaných vitráží ve starokatolickém kostele Zjevení Páně ve Varnsdorfu, celkem realizováno 13 oken, z toho 12 dekorativních oken restaurováno,1 nadportálové okno nové podle autorského návrhu, ve spolupráci z firmami Zajac vitráže,Tesař vitráže a M. Cíglerem/reparation of assembled stained glass windows at old-catholic Church of Epiphany, in total 13 windows were realized (12 decorative windows were renovated, 1 over-portal window according to authorial design, collaboration with the firms Zajac vitráže, Tesař vitráže and with M. Cígler, Varnsdorf
2002 opravy malovaných vitráží s dekorativním motivem ve hřbitovní kapli v Rumburku ve spolupráci s firmou Tesař vitráže/reparations of painted stained glass windows with decorative motif at the graveyard church, collaboration with the firm Tesař vitráže, Rumburk
2001 oprava malované vitráže s motivem anděla v loretánské kapli v Rumburku ve spolupráci s M. Cíglerem/reparation of painted stained glass window with the motif of an angel at the loreta´s chaple, collaboration with M. Cígler, Rumburk
1999–2001 opravy malovaných vitráží v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově, celkem bylo realizováno 18 oken, z toho jich je 13 restaurovaných, 2 nové kopie podle protilehlých oken, 3 nové podle autorského návrhu, ve spolupráci s firmou Zajac vitráže a M. Cíglerem/reparations of painted stained glass windows at the Church of The Assumption of the Virgin Mary into Heaven, in total 13 windows were renovated, 2 new copies according to opposite windows, 3 new windows according to authorial design, collaboration with the firm Zajac vitráže and M. Cígler, Uničov