Registrace

A. Aktivní účastník

Sekce je určena pouze pro zvané umělce, kteří pro registraci poskytnou údaje v následující struktuře:

A) Životopis účastníka XII. IGS v anglickém jazyce (domácí i v ČJ) ve struktuře:
1. Jméno
2. Příjmení
3. Datum narození (rok, měsíc, den)
4. Země a místo původu
5. Země a místo působení v současnosti
6. Dlouhodobější studium (od-do, název instituce, město/země, případně vedoucí ateliéru)
7. Nejdůležitější působení, praxe (od-do, název instituce, město/země, funkce)
8. Samostatné výstavy (rok, instituce, název výstavy, město/země)
9. Společné výstavy – výběr (rok, instituce, název výstavy, město/země)
8. Ceny
9. Zastoupení ve veřejných sbírkách (instituce, město/země)
10. Sympozia (rok, název, město/země)
11. Odkaz na webové stránky (případně jiný kontakt na umělce)

B) Aktuální fotografický portrét

C) Fotografie tří děl z posledních pěti let se základní informací (název díla, rok vzniku, rozměr, technika, autor fotografie)

Účastník souhlasí, aby poskytnuté údaje byly po redakčních úpravách použity na webových stránkách IGS a sociálních sítích (FB apod.) a případně i tiskových materiálech symposia IGS 2015.

B. Pozorovatelé

Sekce je určena k registraci pozorovatelů, kteří se v rámci poplatku 150 EUR/4.000 Kč mohou zúčastnit akcí z oficiálního programu IGS, včetně akcí doprovodných, které pořádají jednotlivé sklářské firmy a sklářská škola. Mohou navštívit všechna pracoviště IGS v pátek 2. října a v sobotu 3. října, i slavnostní otevření výstavy výsledků symposia v neděli 4. října ve Sklářském muzeu Nový Bor.

Registraci můžete provést na adrese sekretariátu sympozia: aforgacova@novy-bor.cz

Platba registračního poplatku pouze bankovním převodem.
č. účtu 19-525421/0100, účet je veden u Komerční banky
variabilní symbol: 1113000199
IBAN: CZ67 0100 0000 1900 0052 5421
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Jako informaci pro příjemce platby uveďte, prosím, své jméno.

C. Média

Sekce je určena k registraci zástupců médií, kteří se v rámci akreditace bez poplatku mohou zúčastnit akcí z oficiálního programu IGS, včetně všech akcí doprovodných pořádaných sklářskými firmami a sklářskou školou.

Speciální program pro zástupce médií je připraven na pátek 2. října. Po tiskové konferenci bude pro registrované zajištěna doprava do provozů pořadatelských subjektů. Mohou tedy navštívit všechna pracoviště IGS v pátek 2. října a v sobotu 3. října, v neděli 4. října pak slavnostní otevření výstavy výsledků symposia ve Sklářském muzeu Nový Bor.

Registraci můžete provést na adrese sekretariátu sympozia: aforgacova@novy-bor.cz

D. Studenti

(mimo zvaných účastníků Studentské sekce IGS)

Studenti se mohou registrovat k návštěvě sympozia bez úhrady pozorovatelského poplatku. Mohou se tak účastnit programu určeného pro veřejnost, nikoliv však oficiálního programu sympozia určeného pouze pro aktivní účastníky a zvané hosty (viz veřejnost).

Registraci můžete provést na adrese sekretariátu sympozia: aforgacova@novy-bor.cz

E. Veřejnost

V rámci akcí určených pro veřejnost je sympozium možné navštívit i bez jakékoliv registrace a úhrady registračního poplatku. Veřejnosti je určen doprovodný program ve venkovních prostorách města, zejména pak v pátek odpoledne a po celou sobotu. Sklářské provozy pořadatelů IGS má veřejnost možnost navštívit při Dni otevřených dveří v sobotu 3. října, ve stejný den dále veřejnost zveme na Skleněnou cestu po dalších sklářských dílnách a ateliérech, kulturní program, výstavy, přednášky a prezentace účastníků sympozia, výstavu IGS, procházku po naučné stezce a také na koncerty v rámci spolupráce s Mezinárodním hudebním festivalem Lípa Musica a Českým varhanním festivalem (viz program).