Kontakt

PRACOVNÍ TÝM IGS

Jaromír Dvořák
ředitel IGS
starosta města Nový Bor

jdvorak@novy-bor.cz

Milan Hlaveš
kurátor IGS
vedoucí kurátor sbírky skla a keramiky, Uměleckoprůmyslové museum v Praze

hlaves@upm.cz

Alena Forgáčová
sekretariát IGS
aforgacova@novy-bor.cz

Petra Ajšmanová
informační a komunikační centrum IGS
ředitelka Sklářského muzea Nový Bor

ajsmanova@igsymposium.cz
pajsmanova@novy-bor.cz

David Sobotka
PR a programový manažer IGS
david@ajetoglass.com

POŘADATELÉ

AJETO LINDAVA
David Sobotka
sobotka@ajetoglass.com
david@ajetoglass.com


AJETO NOVÝ BOR
Gabriela Svobodová
gabina@ajetoglass.com


AVE CLARA
Petr Bena
bena@ave-clara.com


CRYSTALEX CZ, s.r.o.
Petr Kaplánek
petr.kaplanek@crystalex.cz


EGERMANN
Šárka Šimůnková
ssimunkova@egermann.cz


JIŘÍ PAČINEK
Jiří Pačinek
info@pacinekglass.com


KOLEKTIV ATELIERS
Michal Vlček
info@kolektiv.cz


MĚSTO NOVÝ BOR
Alena Forgáčová
aforgacova@novy-bor.cz


PRECIOSA LIGHTING
Lucie Frömmelová
Lucie.Frommelova@preciosa.com


SKLÁRNA SLAVIA, s.r.o.
Kateřina Pečená
Slavia@sklarna-slavia.cz


TGK - TECHNIKA, SKLO A UMĚNÍ s.r.o.
Jaroslav Švácha
amilo@tgk.cz


SKLÁŘSKÉ MUZEUM NOVÝ BOR
Petra Ajšmanová
muzeum@novy-bor.cz


VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA NOVÝ BOR
Ilona Jindrová
jindrova@glassschool.cz


WEBMASTER IGS

ARTIX
Michal Placák
placak@artix.cz