Petr & Petr  | web

IGS 2015: TGK Glass Company, Skalice u České Lípy


Jakub Petr

Zdeněk Petr

Toroid / 2013

Set for tea / 2012

Plasmové mikrovlnné svítidlo / Microwave Plasma lamp / 2011

Anděl českého skla / Angel of czech glass / 2014

Gramofon / Gramophone / 1997-2014

Foto z dílny a tvorba IGS 2015


foto: Anna Pleslová

foto: Anna Pleslová

Jakub Petr

Datum narození/Date of birth: *1.2.1987

Země původu/Country of origin: Česká republika/Czech Republic
Země současného pobytu/Country of present stay: Česká republika/Czech Republic

Vzdělání/Education

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, atelier SKLO/glass department, prof. Vladimír Kopecký (2007–2008), akad. soch. Rony Plesl (od/from 2008)
2012–2013 Bezalel Academy of Arts and Design, Cermics and Glass department, mezinárodní výměnná stáž/international exchange scholarship, Jerusalem
2010 Edinburgh College of Art, oddělení skla/glass department – vedený/head of department Alison McConachie, výměnná stáž v rámci programu/exchange scholarship within Erasmus program
2004–2007 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě, obor Hutní tvarování skla/glass sblowing department, Mga. Kateřina Krausová
2007–2014 Sklářské kursy pro studenty/glass courses for stáudents of Vysoká škola uměleckoprůmyslové v Praze, ateliér skla/atelier of glass, Jesenný

Pracovní zkušenosti/Working experience

Od/from 2013 SKLO PETR s.r.o.

Samostatné výstavy/Solo exhibitions

2013 Galerie u Zlatého Prstenu, samostatná výstava/solo exhibition Toroid v/in G.H.M.P., v rámci programu/within the program Start Up, kurátorka/curator: Monika Doležalová, Praha
2008 České současné sklo, Zdeněk Petr a Jakub Petr, Český Krumlov

Společné výstavy (výběr)/Collective exhibitions (selection)

2007, 2011, 2012, 2014, 201 Designblok, Praha
2015 ZIBA Glass Experience Museum, Manifest, atelier SKLO, Praha
Avoid Floating Gallery, Glass to Face, náplavka Praha
2012, 2014 Salone Internazionale del Mobile, Milano
2012 Centrum současného umění DOX, Praha
2011 Centrum současného umění DOX, Transparency Nation, Praha
2010 Bílá Věž ve Zlaté uličce, In Cross, Praha
2008, 2009 Spa resort Sanssouci, Karlovy Vary
2007, 2008, 2009 Pragointerier new design, Praha

Ceny/Awards

2012 laureát Ceny Rektora

Sympozia/Symposiums

2007 Mezinárodní sklářské symposium, Fritz Dreisbach, Frauenau

Aktivity/Activities

Od/from 2007 sklářské kursy pro studenty sklářských oborů, pořadatel ve spolupráci s firmou/glass courses for students of glass departments, organizer in collaboration with the firm SKLO PETR s.r.o., Jesenný-Bohuňovsko

Zdeněk Petr

Datum narození/Date of birth: *24. 11. 1957

Země původu/Country of origin: Česká republika/Czech Republic
Země současného pobytu/Country of present stay: Česká republika/Czech Republic

Vzdělání/Education

1989–1990 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (atelier sklářského výtvarnictví/art glass design atelier, vedoucí ateliéru/head of atelier Vladimír Kopecký, cena rektora za studium/rector´s award for study)
1987–1988 University of Industrial Art, Helsinki (atelier skla a keramiky/glass and ceramics atelier, vedoucí ateliéru/head of atelier Tapio Yli-Viikari)
1983–1987 Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha (atelier sklářského výtvarnictví/art glass design atelier, vedoucí ateliéru/head of atelier Stanislav Libenský)
1972–1976 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod (obor hutní tvarování skla/glass blowing, vedoucí ateliéru/head of atelier Pavel Ježek)

Pracovní zkušenosti/Working experience

2015 příprava nových výrobních a výstavních prostor ve staré Cementárně a Tkalcovně v/preparation of new manufacturing and exhibition premise in the old cementworks and the loom-shop in Jesenný – Bohuňovsko
výroba foukaného ručně tvarovaného skla, zpracování skla broušením a tavením sklo optické, pořádání letní umělecké školy pro foukané a tavené sklo zpracovávané různými technikami/production of blown hot-shaped glass, optical glass refined by cutting and melting, organising of summer art school for blown and melted glass refined by various techniques
2010 v rámci rekonstrukce Zlaté uličky na Pražském Hradě ukončuje činnost galerie skla v Bílé věži – Hladomorně/due to reconstruction of the Golden Alley operation of the special glass gallery finished
2004 přesouvá výrobu do výrobních prostorů/production moved into new place v/in Jesenné – Bohuňovsko
1997 spolupráce se Střední umělecko-průmyslovou školou sklářskou v Železném Brodě/collaboration with the glass school in Železný Brod
využívání a provozu školní hutě a o propagaci školy samotné/use and order of the school glassworks and propagation of the school
spolupráce s firmou TGK Skalice u Nového Boru/collaboration with the firm TGK Skalice u Nového Boru
1993 založení firmy/founding the firm Galerie SKLO PETR
otevření firemního obchodu se sklem/opening glass shop U Lužického semináře, Praha
spolupráce se sklářskou hutí/collaboration with the glassworks Beránek s.r.o. Škrdlovice
otevření specializované sklářské galerie ve Zlaté uličce Pražského Hradu/opening special glass gallery at Golden Alley at Prague Castle, Praha
po/after 1990 po ukončení studia na VŠUP Praha zaměstnán na volné noze, spolupráce s architekty a na vývoji prostorových dekorů tištěných sítotiskem na ploché sklo, počítačová lineární grafika, lepená tištěná trojskla do architektury, grant SČVU/independant artist, collaboration with architects, work on develepment of 3D effect design printed by serigraphy on flat glass, computer line graphics, stuck printed triple glass for architecture, grant SČVU
1988–1989 Crystalex ob. podnik, výtvarník/designer
1979–1983 Skloexport a. s. propagační oddělení/propagation department

Ocenění/Awards

1988 Nejlepší výrobek oboru/the best product of the year - Hutní vázy z olovnatého skla/blown vases made of lead glass
Nejlepší výrobek ministerstva průmyslu ČSR/the best product of the Ministry of Industry ČSR – Broušený kombinovaný soubor z olovnatého skla/cut combinated set made of lead glass
Grand Prix mezinárodní veletrh/international fair Glass a Ceramic Praha – Kolekce hutního skla/collection of blown glass
1999 Nominace výrobku KLÍN do soutěže Dobrý design 99/nomination of the product KlÍN for the competation Good design 99, Design centrum České republiky 2000
Nominace kolekce MARS do soutěže Dobrý design 2000/nomination of collection MARS for the competation Good design 2000, Design centrum České republiky
2001 Zlatý krystal mezinárodního veletrhu/Gold Crystal of International Fair SiBo 2001 – kolekce hutního skla Vulkán/collection of blown glass
2002 Nominace za mísy 9814/20 do soutěže Vynikající design roku 2002/nomination of bowls 9814/20 for the competation Excellent design 2000, Design centrum České republiky

Veřejné sbírky/Public collections

  • Severočeské muzeum v Liberci, Liberec
  • Finnisch glass muzeum, Riihimaki
  • Soukromé sbírky USA, Německo, Japonsko/private collection in USA, Germany, Japan