Liběna Rochová  | web

IGS 2015: Ajeto Glassworks, Lindava

Datum narození/Birthdate: *21. 9. 1951

Země původu/Country of origin: Česká republika / Czech Republic
Země současného pobytu/Country of present residence: Česká republika / Czech RepublicKolekce Oděvní partitury / CollectionClothing score / 2015

Kolekce / Collection / Homage To Glass / with AJETO_2008

Kolekce / Collection / Homage To Glass_with AJETO / 2008

Foto z dílny a tvorba IGS 2015


foto: Anna Pleslová

Vzdělání/Education

 

Pracovní zkušenosti/Working experience

Od/from 2008 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, vedoucí ateliéru designu oděvu a obuvi/ head of atelier for fashion and footwear design

Workshopy pro posluchače vysokých škol/Workshops for university students:

2005–2006 UTB, Fakulta multimediálních komunikací/Fakulty of Multimedia Comminications, atel. oděvu/atelier of clothing, vedoucí ateliéru/head of atelier akad. mal. Š. Šišková, Zlín
1998–1999 FAVU, ateliér tělového designu/atelier of body design, ved. doc. / head of atelier J. Prekovou, Brno
1998–1999 JAMU, scénografie/scenography, Brno

Ostatní veřejnosti přístupné workshopy/Other workshops for public:

2014 vedení workshopu/leading of workshop RED CUT pro/for Mercedes Benz Prag Fashion Weekend
vedení workshopu/leading of workshop DU České Budějovice
2011 vedení denního workshopu/leading of daytime workshop, Akademie umění, květen/may 2011, Jerevan
2006–2011 vedení workshopu/leading of workshop, Prague Quadriennalle, Praha
2000–2007 týdenní workshop na téma Tolerance materiálu I. - VI./ week-long workshop with the topic „Tolerance of Material I. – IV., farma Bolka Polívky, Olšany
2008, 2009 týdenní workshop na téma Tolerance pohledu a materiálu/week-long workshop with the topic „Tolerance of view and material, farma Bolka Polívky, Olšany
2009 týdenní workshop/week-long workshop At The Edge of Fashion Form, org. VITRA a/and Centre George Pompidou, Paris, Domaine de Boisbuchet
2005 workshop pro studenty středních oděvních škol/workshop for students of secondary textile schools, Studio LR za grantové podpory Magistrátu hl. města Prahy/ under the support of Municipal Autority of the Capital City Prague, Praha

Tematické kolekce/Thematic collections:

2015 Oděvní partitury DOX
2014 limitovaná kolekce/limited collection LR Liběna Rochová pro P/Z 14,15
limitovaná kolekce/limited collection LR Liběna Rochová pro J/L 14
kolekce Reflexe/ collection Reflection na/for Designblok, nominace na/nomination for CGD
2013 limitovaná kolekce/limited collection LR Liběna Rochová pro/for P/Z 13
limitovaná kolekce/limited collection LR Liběna Rochová pro/for J/L 13
2012 limitovaná kolekce/limited collection LR Liběna Rochová pro/for P/Z 12,13
limitovaná kolekce/limited collection LR Liběna Rochová pro/for J/L 12
2011 limitovaná kolekce pro/limited collection for J/L 12 pro/for Simple Concept Store
limitovaná kolekce/limited collection LR Liběna Rochová pro /for J/L 11 + P/Z 12,13

MEMORY

2010 Expo, Shanghai
Designblok, Praha

TIMELESS NIGHT

2010 Muzeum Kampa

HOMAGE TO GLASS

2009 Czech Bene Fashion II, Bohemian National Hall, New York
2008 Designblok, Superstudio DOX, Praha

DIALOG

2007 Dialog Prague -New York, Bohemian National Hall, New York
Styl – Kabo, Brno
Studio LR
Milk Gallery, Czech Bene Fashion, New York
2006 Muzeum Kampa

ŽENA PLANETY ZEMĚ/ WOMEN PLANETS EARTH

2004 kolekce modelů/collection of models (papír, kov, sklo, textil/paper, metal, glass, textile) pro firmu/for the firm Preciosa New York

DEN A NOC/ DAY AND NIGHT

2007 kolekce pro firmu/collection for the firm SEMTEX

OBJEKTY Z PAPÍRU, NETKANÉHO TEXTILU, KOVU A SKLA/PAPER, NON-WOVEN, METAL AND GLASS OBJECTS

2013 Papírové obrazy/paper pictures VLNY
2010 EXPO, Létání/Flying, pták pro Šanghaj/bird for Shanghai, papírový objekt/paper object, Shanghai
2008 A.I.R. Gallery, Segmenty a struktury/Segments and structures, papírové objekty/paper objects, New York
2006 Pomíjivost – performance na vodní ploše/Transience – Performance on the body of water – papírové objekty/paper objects + body paiting
2002 Česká centra/Czech centres, Otisky pražské architektury/Prints of Prague architecture – papírový objekt/paper object Vítkov, Wien, Paris, Praha
2001 papírové modely/paper objects – objekty pro firmu/ objects for the firm SMOZA
1989 Módní impulsy, modely/Fashion impulses, models – objekty z netkaného textilu/no-woven models
1987 Dům umění města Brno/The Brno House of Arts, Textilní inspirace–objekty /Textile inspiration – objects – papír, netkaný textil/paper, non-woven textile, Bratislava
1986 Objekt – Silueta/Object –Outline – netkaný textil/non-woven textile

AUTORSKÉ PŘEHLÍDKY/AUTHORIAL FASHION SHOWS

2010 Muzeum Sovovy mlýny, TIMELESS NIGHT, Praha
Bound 18, MEMORY, Shanghai
Designblok, MEMORY
2009 HOMAGE TO GLASS, Czech Bene Fashion II., BNH, New York
2006 Milk Gallery, DIALOGUE, Czech Bene Fashion I., New York
2002 Musée des Tissus et musée des Arts décoratifs, Lyon
Prague Fashion Week, Praha
1997 Veletržní palác/The Trade Fair Palace, oděvní performance pro /fashion performance for Eurotel, Praha

DALŠÍ/OTHERS

2013 Večerní toaleta pro výstavu Roberto Coin pro Karlovarský filmový festival/evening gown for the exhibition Roberto Coin for The International Film Festival, Karlovy Vary
kolekce oděvů pro/collection of garments for Designblok, podzim/autumn 13
kolekce modelů pro/collection of models for Desigblok Premiére Fashion Week, cena šéfredaktorů za nejlepší kolekci/chief editors´ award for the best collection
2012 Oděvní performance na zahájení/ fashion performance at the opening of Designblok
kolekce večerních toalet pro /collection of evening gowns for Tiffany
kolekce večerních toalet pro/collection of evening gowns for Roberto Coin
2011 Designblok, módní přehlídka na/ fashion show for Grand Gala, představení nové inspirativní kolekce/performance of new inspiring collection „Memory II“
prezentace limitované kolekce pro zimu 2012 „by LR“ v rámci Designblok 11, výstava a přehlídka – kolekce/presentation of limited collection for winter season 2012 „by LR“ in pursuance of Designblok 11, exhibition and fashion show – collection
Studio LR, prezentace limitované kolekce pro jaro, léto 2011 „by LR“/presentation of limited collection for spring and summer season 2011 „by LR“
módní přehlídka kolekcí/ fashion show of collections Homage To Glass + Timeless, New Dehli
expert v projektu/expert for British Council project  „Dialogue Across Borders“  + prezentace značky/presentation of trademark LR, Jerevan

INSPIRATIVNÍ A KOMERČNÍ KOLEKCE/INSPIRING AND COMMERCIAL COLLECTIONS

Modelová a zakázková tvorba pro soukromou klientelu/model and made-to-order creation for private clientele

2012 kolekce "Ikonické kabáty" pro/collection „ Iconic coats“ for Simple Concept Store
2008–1999 2x do roka realizace inspirativních kolekcí pro spolek rakouských krajkářů "Austrian Embroideries" pro Premiére Vision/twice a year realization of inspiring collections for club of Austrian lacemakers "Austrian Embroideries" for Premiére Vision, Paris
1996 kolekce/collection pret-a-porter pro/for Textiles Suisses
1996 konfekční kolekce/ready-to-wear clothing collection J/L 97 pro firmu/for the firm Hendrych (Pietro Filipi)
1996–1994 kolekce/collection pret-a-porter pro/for Ústředí lidové umělecké výroby
1992 modelová kolekce pro/model collection for J/L 1993 pro/for salon EVA M.I.C., Praha
1993 konfekční kolekce/ready-to-wear clothing collection, IGEDO, Düsseldorf
1992 konfekční kolekce/ready-to-wear clothing collection, IGEDO, Düsseldorf
1990 konfekční kolekce/ready-to-wear clothing collection, CPD + IGEDO, Düsseldorf

TOALETY PRO VÝJIMEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI/GOWNS FOR SPECIAL OCCASIONS

2010 toalety pro finalistky soutěže/gowns for finalists of the competation MISS UNIVERSE Slovensko/Slovakia, Bratislava
2009 toalety a plavky pro finalistky soutěže MISS ČR/gowns and swimsuits for finalists of the competation MISS CZE
1998 toalety pro Miss ČR Terezu Dobrovolnou na soutěž MISS WORLD/gowns of Miss CZE Teraza Dobrovolná for the competation MISS WOLRD
1995–1994 modely pro finalistky MISS ČR + Slovensko Elite Look Model/models for finalists MISS CZE + Slovakia Elite Look Model
od r. 1988 exkluzivně tvorba koncertních modelů pro Lucii Bílou/ exclusive creation of concert models for Czech pop-singer Lucie Bílá

DIVADELNÍ, FILMOVÉ A OBŘADNÍ KOSTÝMY/THEATRE, MOVIE AND CEREMONIAL COSTUMES

2009 kostýmy pro baletní soubor a pěveckou skupinu/costumes for ballet ensemble and the choir Yellow Sisters, představení na/performance on the Czech Ball 2009, Brussel
2000 kostýmy pro muzikál/ costumes for the musical "Pinokio", režie/director Josef Krofta, Cirkus Berousek, Praha, Brno, Hradec Králové
2000 kostýmy pro celovečerní film/costumes for all-night movie "Pozdní návrat", režie/director Georgis Agatonikiadis, ČT Brno

Samostatné výstavy/Solo exhibitions

2014 Moravské zemské muzeum, Memory, Brno
2012 Moravské zemské muzeum, Memory, Brno
Centre Tchéque, Crossovers, Paris
2011 České centrum, spoluúčast na výstavě/participation on the exhibition Přesahy, Praha
Pearl Academy, výstava skleněných šperků/exhibition of glass jewellery LR Liběna Rochová pro/for AJETO, New Dehli
2010 Memory, instalace modelů pro/model installation for T-Mobile
Homage To Glass, otevření stálé expozice/opening of permanent exposition LR Liběna Rochová pro/for AJETO, galerie skla/glass gallery, Nový Bor
Galerie Křehký, „Vtáčkovia, siroty a blázni“, spoluúčast na výstavě/participation on the exhibition, Praha
2009 Muzeum Sovovy mlýny, LR Liběna Rochová pro/for AJETO, Praha
Designblok, LR Liběna Rochová pro/for AJETO, Praha
2007 BNH, Dialogue Prague-New York, New York
2003 Prague Fashion Week, oděvní objekty/clothing objects
2002 Village de Créateurs du Passage Tiafait, Lyon
2002 Design centrum, Magický design/Magic design, účast na výstavě/participation on the exhibition, Brno
1995 European Textile Selection, účast na výstavě/participation on the exhibition, New York
1993 Oslava Prahy v New Yorku/Celebration of Prague in New York, účast na výstavě/ participation on the exhibition, New York
1989 Textilní alternativy/Textile alternatives, účast na výstavě/participation on the exhibition, Brno, Bratislava
until 1989 účast na výstavách a přehlídkách/participation on exhibitions and fashion shows "Oděv a šperk"/“Clothes and Jewellery“, Galerie Dílo, Praha, Brno
účast na Dnech české kultury/participation on Days of Czech Culture, Madrid, Wien

Ceny/Awards

2015 kolekce/collection Oděvní partitury, nominována na/nominated for Czech Grand Design
2014 kolekce/collection Oděvní partitury, nominována na Vyjímečný počin na /nominated for Unique Act Award on Designblok
2013 Kolekce modelů pro/collection of models for Designblok Premiére Fashion Week, cena šéfredaktorů za nejlepší kolekci/chief editors´award for the best collection
Czech Grand Design, nominace za kolekce/ nominated for collections:  J/L 12  +   kolekce pro/collection for Simple Concept Store + kolekce modelů pro slavnostní zahájení/collection of models for opening ceremony of Designblok
nominace na CGD za kolekci Reflexe a kolekci/nominee of CGD for collection Reflexe a collection LR Liběna Rochová P/Z 13
2012 Instalace/installation "Ikonické kabáty" pro/for Designblok, cena šéfredaktorů za nejlepší instalaci v sekci "obchod roku"/chief editors´award for the best installation in section „Business of the Year“, nominace na/nomination for Czech Grand Design
Instalace/installation "2E" Empatie, Emoce pro nábytek Patricia Urquiola pro/for Konsepti na/at Designblok, cena šéfredaktorů za nejlepší instalace v sekci "obchod roku"/chief editors´award in section „Business of Year“, nominace na/nomination for Czech Grand Design, 2. Místo/ 2nd place
2011 nominace na Czech Grand Design v oboru „módní designér roku“ za kolekce Memory I. + Timeless, 2. místo/nominee of Czech Grand Design in section „Fashion Designer of Year“ for collections Memory I. + Timeless, 2nd place
nominována na/nominee of Czech Grand Design, módní návrhář roku/Fashion Designer of Year
2010 Czech Grand Design, "Oděvní designér roku"/“Clothes Designer of Year“, nominace za kolekce/ nomination for collections "Memory" a/and "Timelessnight"
2008 Czech Grand Design, "Oděvní designér roku"/“Clothes Designer of Year“, 2. místo za kolekci/2nd place for collection "Homage To Glass"
2007 Czech Grand Design, nominace do kategorie "Síň slávy" za ojedinělou tvorbu a podporu mladých designérů/ nominee of Hall of Fame category for unique creation and support of youth designers
2005 22 osobností roku 2005/22 personalities of year 2005, MF Dnes
2003 semifinále „Podnikatel roku“/semi-final „ Entrepreneur of Year“
1995 1. místo za kolekci pro firmu/ 1st place for collection for the firm Hendrych (Pietro Filipi), Styl, Brno
1996 cena za „Vynikající design“/awarded for „ Excellent Design“, Design centrum, ČR
1994 udělen „Certifikát kvality“/ awarded with„Certificate of Quality“, Design centrum, ČR
1993 zlatá medaile/ gold medal „Fair Fashion Prix“, za kolekci/ for collection pro/for ÚLUV, BVV, Brno
1992 titul „Výtvarník sezóny“/title „Artist of Season“, BVV, Styl, Brno

Veřejné sbírky/Public Collection

  • Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha
  • Moravská galerie v Brně, Brno
  • Musée des Tissus et musée des Arts décoratifs, Lyon
  • UNICEF –  patronka projektu "Panenka" + realizace panenek/patron of project „Panenka“ + dolls realization
  • oděvní performance na/clothes performance at KFF, Karlovy Vary
  • večerní toaleta pro Jitku Čvančarovou pro sdružení/evening gown for czech actress Jitka Čvančarová for that association DEBRA
  • Moravská galerie v Brně, Brno

Nejnovější publikace/Latest Publications

2004 MÓDA/FASHION, knižní publikace/publication, Liběna Rochová, Lucie Bílá, vydavatel/publisher: Tate International

Přednášky na konferencích a seminářích/Lectures on conferences and seminars

2011 přednáška na sympoziu/lecture at symposium Arts of Fashion Foundation, San Francisco
přednáška – prezentace značky LR v rámci výstavy a dnů/lecture-presentation of trademark LR in pursuance exhibition and days Czech Glass Design, New Dehli, Mumbai