Studenti

Nejmladší generace umělců se představí ve Studentské sekci

Do Studentské sekce IGS 2015 se nominovalo celkem 7 studentů ze čtyř vysokých škol, jedné vyšší odborné a dvou škol středních. Jmenovitě se účastní za Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze Lukáš Novák, který bude ve sklářské huti foukat do sádrových forem. Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně zastupuje Tereza Anderlová, která bude hutní technikou tvořit skleněné sošky Venuší. Technickou univerzitu v Liberci reprezentuje Jan Salanský, který ještě nemá zcela jasno mezi hutním tvarováním a fusingem. Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem zastoupí Martin Opl, který bude sklo opracovávat v brusičských dílnách. Vyšší odbornou školu sklářskou bude zastupovat Jiřina Černá, jež bude prezentovat techniku malby na sestavu křišťálových válců. Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Kamenickém Šenově zastoupí Martin Jašontek, který bude tvořit z plochého, křišťálového, vodním paprskem řezaného skla technikou fusingu. Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě zastoupí Josefína Váchová, která bude technikou malby na sklo zušlechťovat fusingem tvarované talíře.
(PaedDr. Ilona Jindrová)
Pořadatelé IGS také v letošním roce zařazují do programu sympozia Studentskou sekci, jejímž organizátorem je opět Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor. Pořadatelé považují tradiční zapojení studentů za důležitou součást sympozia, která nabízí osvěžující konfrontaci mládí se zkušeností. Studenti se setkají se známými umělci a řemeslníky, což se pro ně může stát důležitým životním zážitkem ještě před začátkem vlastní profesní kariéry. Minulost také ukázala, že ti nejtalentovanější z nich jsou v inspirativní atmosféře sympozia schopni vytvořit svébytná díla.

V malířských technikách bude Studentská sekce opět realizována v dílnách firmy Crystalex CZ. Ta účastníkům z řad studentů středních sklářských škol Libereckého kraje poskytne nejen pomoc zkušených sklářských mistrů a dalších odborníků, ale také vlastní skleněné tvary. Počet studentů určí po dohodě se školami zástupci sklárny Crystalex; výběr studentů provede vedení jednotlivých škol.

Studenti ateliérů skla vysokých a vyšších odborných škol České republiky dostanou šanci pracovat v dílnách Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy Nový Bor. Vedoucí každého ateliéru vybere po jednom reprezentantovi, který bude moci realizovat své návrhy v oblasti broušeného a rytého skla, fusingu, vitráží, skla malovaného a doplňkových technik. Hutní tvarování skla pro studentskou sekci může z kapacitních důvodů proběhnout pouze v předtermínu, ostatní techniky v reálném čase IGS 2015.

Studentskou sekci IGS 2015 doplní bohatý doprovodný program mladých umělců například bubenická show uskupení Hluchá parta, hudební vstupy Jazzové farmy a módní přehlídka studentek Střední průmyslové školy textilní z Liberce, které budou v areálu školní hutě v Novém Boru předvádět své vlastní modely doplněné o šperky vyrobené v novoborské sklářské škole.

(Studenti z Nového Boru se budou na sympoziu v době jeho konání podílet také jako asistenti při jeho organizaci nebo jako osobní pomocníci slavných umělců a mistrů řemesla ve sklárnách. Studenti Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově se v rámci partnerství s Preciosou Lighting zapojí do sympozia v provozech této firmy. Stejná lákavá nabídka čeká skupinu studentů pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové, kteří navíc dostanou úkol reagovat vlastním dílem na práci umělců, kteří jim budou v průběhu IGS coby „patronům“ svěřeni.)