Historie

International Glass Symposium (IGS) a Nový Bor tvoří nerozlučnou dvojici již dlouhých třicet tři let. V roce 1982 poprvé Crystalex a.s. Nový Bor pozval do svých provozů výtvarníky a designéry z celého světa, aby za asistence novoborských sklářů zrealizovali své návrhy a výtvarné myšlenky. V tříletých intervalech se pak International Glass Symposium konalo nepřetržitě a v průběhu uplynulých třiatřiceti let se na těchto sympoziích vystřídalo více než pět set umělců. Tradice trienále pokračuje i v roce 2015, kdy se počátkem října uskuteční již XII. ročník sympozia. V letech 1982 – 2006 byl Crystalex a.s. Nový Bor pořadatelem osmi ročníků sympozia. V roce 1994 totiž sympozium proběhlo pod názvem "Glass Ambitions 94" a uspořádaly ho firmy Egermann s.r.o.pec a Ajeto Czech Glass Craft s.r.o. Pochmurný osud Crystalexu, který byl naplněn vyhlášením úpadku a konkurzním řízením, zabránil i v roce 2009 této společnosti v pořádání jubilejního desátého ročníku sympozia. Tehdejší vedení města Nový Bor si velmi dobře uvědomovalo význam a přínos IGS pro město. Výsledkem opakovaných jednání se správcem podniku Crystalex byl pro město souhlas s pořadatelstvím X. ročníku sympozia a město následně přizvalo ke spolupráci sklářské firmy, které poskytly technické, organizační a personální zázemí k realizaci standardní náplně sympozia. Partnery akce se staly společnosti Ajeto Czech Glass Graft s.r.o., Egermann s.r.o, SKLÁRNA SLAVIA s.r.o. Nový Bor, TGK – technika, sklo a umění s.r.o. Skalice u České Lípy a také Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor. Nelze opomenout ani Sklářské muzeum Nový Bor, které se jako organizační složka města také zařadilo k pořadatelským subjektům. Příprava jubilejního X. ročníku sympozia byla pořadatelským týmem zahájena až v lednu 2009 a tak čas mezi rozhodnutím města uspořádat X. ročník IGS a jeho vlastní realizací, tedy čas vymezený na přípravu, byl velmi krátký. Tvůrčí setkání, které proběhlo již v červnu 2009, bylo tedy neobvyklé nejen tím, že se změnil jeho pořadatel, ale také tím, v jak krátkém časovém intervalu bylo připraveno. Zcela jistě nebyly dodrženy všechny tradice sympozia, jejichž nositelem byl Crystalex, ale právě tím se IGS 2009 stalo nezapomenutelným originálem v jeho dosavadní historii. Za 33 let existence se sympozium stalo doslova světovým unikátem, symbolem setkávání, tvůrčí práce a nových možností. Na jediném místě a ve stejném čase se v pravidelných tříletých intervalech schází špičkoví sklářští výtvarníci z celého světa, aby ve spojení se sklářskými řemeslníky v hutích i rafinačních dílnách před očima odborné i laické veřejnosti zhmotnili své tvůrčí myšlenky. Za uplynulých jedenáct ročníků sympozia přivítal Nový Bor stovky význačných osobností spojených se sklem a pozvání k účasti na IGS se stalo ve světě skla prestižní záležitostí.

Fenomén zvaný IGS stále žije a v roce 2015 napíše další kapitolu do své historie.

Pro české sklo a hlavně pro Nový Bor je dobrou zprávou, že v této kapitole fuguruje opět jako jeden z pořadatelů sympozia Crystalex CZ.

Webové stránky IGS 2012 si můžete prohlédnout kliknutím na logo IGS 2012.

Webové stránky IGS 2009 si můžete prohlédnout kliknutím na logo IGS 2009.