Ricardo Hoineff

IGS 2015: Glass School, Nový Bor

Datum narození/Birthdate: *13. 11. 1968

Země původu/Country of origin: Brazílie / Brazil
Země současného pobytu/Country of present residence: Česká republika / Czech Republic1 Splash! / 2015

Konzum / Consumption / 2014

Nuvem / 2013

Foto z dílny a tvorba IGS 2015


foto: Anna Pleslová

Vzdělání/Education

2010–2013 VOŠ sklářská Nový Bor, obor tvorba a výroba uměleckého skla/Creation and production of art glass department, vedoucí/head of department Milan Handl
2012 letní sklářská škola ve Frauenau/Die Internationalen Sommerakademie in Frauenau, pod vedením/lector Jane Cowie
2006 kurz Komunikační a marketingové strategie v Českém institutu reklamní a marketingové komunikace/course of communication and marketing strategy at Czech Institute of Commercial and Marketing Communications
1992–1998 Akademie Múzických Umění v Praze, Divadelní fakulta, katedra scénografie/ Theatre fakulty, department of stage design, vedoucí katedry/head of department: Prof. MgA. Jan Dušek
1989–1991 Universidade Federal do Rio de Janeiro, Škola výtvarných umění, katedra scénografie/Schoul of fine arts, Scenography Department
1987–1989 Universidade Federal do Rio de Janeiro, Škola výtvarných umění, katedra vizuální komunikace - design produktu/School of fine arts, Visual Communication Department – product design

Pracovní zkušenosti/Working experience

Od/from 2011 filmový festival Tourfilm Czech Republic, člen poroty/Film Festival Tourfilm Czech Republic, the jury member, Karlovy Vary
2014 Médea a. s., art direktor, hlavní výtvarník pro TV Barrandov/art director, chief artist for TV Barrandov
2006 kreativní ředitel v reklamních agenturách (2 roky)/creative director at advertising agencies (2 years)
práce na PR akcích a eventech pro vybrané agentury, vaření pro specializované časopisy a noviny, kresba, malba/work on PR actions and events for selected agencies, cooking for specialized magazines and newspapers, drawing and painting
Od/from 1998 práce hlavně pro televizní self promotion, scénograf pro TV Nova, JOJ, Slovinskou státní televizi, TV Barrandov a pro Českou televizi/work mainly for tv self promotion, scenographer for TV Nova, JOJ, Slovene national television, TV Barrandov, Czech Television
Od/from 1995 spolupráce s Barokním festivalem ve Valticích, Pražským karnevalem a novoborským masopustem/cooperation with the Baroque Festival in Valtice, Prague´s carnival, Nový Bor´s carnival
Od/from 1989 scénograf a art director pro divadla v Riu de Janeiru /scenographer and art director for theatres in Rio de Janeiro
Od/from 1985 asistent scénografie a scénotechnik pro divadla, televizní seriály, reklamy a karneval v Riu de Janeiru/scenography assistant and sceno-technician for theatres, tv series, tv commercials and carnivals in Rio de Janeiro

Samostatné výstavy/Solo exhibitions

2014 Kino Nový Bor, „Sklo“, Nový Bor
2007 Kino Nový Bor, „Kufry do neznáma“, Nový Bor

Společné výstavy (výběr)/Collective exhibitions (selection)

2013 České kulturní centrum ve Vídni, Studentský design, Wien
Instituto Cervantes v Praze, Bienále latinskoamerického umění, Praha
1997 Křížová chodba Staroměstské náměstí, „Živly“, Praha
1991 EAV Parque Lage, „Kufry do neznáma“, Rio de Janeiro

Ceny/Awards

2012 Řemeslo a Umění ve skle, „Čestné uznání za svěží přístup“, Sklářské muzeum Nový Bor
2008 stříbrná cena Promax Award TV za promo kampaně pro Českou televizi/Silver Promax Award TV campaigns for Czech Television campaigns
2009 zlatá cena Promax Award TV Campaigns za promo kampaně pro Českou televizi/awarded a and Gold Promax Award TV campaigns for Czech Television campaigns