cz en

A. Aktivní účastník

A) Životopis účastníka IGS v anglickém jazyce:
1. Jméno
2. Příjmení
3. Datum narození (rok, měsíc, den)
4. Země a místo narození
5. Země a místo působení v současnosti
6. Dlouhodobější studium (od-do, název instituce, město, země, případně nejvýznamnější pedagog)
7. Nejdůležitější působení, praxe (od-do, název instituce, město, země, funkce)
8. Zastoupení ve veřejných sbírkách (instituce, město, země)
9. Odkaz na webové stránky (případně jiný kontakt na umělce)

B) Aktuální fotografický portrét

C) Fotografie jednoho díla ze současného období (max. 5 let starého) se základní informací (název díla, rok vzniku, rozměr, technika, autor fotografie)

Poznámka pro české účastníky:
1. Prosíme o českou a anglickou verzi všech poskytnutých informací.
2. Účastník souhlasí, aby údaje byly po redakčních úpravách použity na webových stránkách a případně i tiskových materiálech sympozia IGS 2012.

!!! Platí pouze pro oficiálně pozvané !!!


B. Pozorovatelé

Tato sekce je určena k registraci pozorovatelů,kteří se v rámci poplatku 160 EUR / 4.000 Kč mohou zúčastnit všech akcí z oficiálního programu IGS, včetně akcí doprovodných, které pořádají jednotlivé sklářské firmy a Sklářská škola.

Dále mohou navštívit všechna pracoviště IGS v pátek 5.října a v sobotu 6.října a slavnostní otevření výstavy výsledků symposia v neděli 7.října ve Sklářském muzeu.

Registraci můžete provést na adrese: pozorovatel@igsymposium.cz

C. Média

Tato sekce je určena k registraci zástupců médií, kteří se v rámci akreditace mohou zúčastnit všech akcí z programu IGS, včetně všech akcí doprovodných, pořádaných sklářskými firmami a Sklářskou školou.

Dále mohou navštívit všechna pracoviště IGS v pátek 5.října a v sobotu 6.října a slavnostní otevření výstavy výsledků symposia v neděli 7.října ve Sklářském muzeu.

Registraci můžete provést na adrese: media@igsymposium.czPlatbu registračního poplatku můžete provést těmito dvěma způsoby:

  • bankovním převodem
č. účtu 19-525421/0100
účet je veden u Komerční banky
variabilní symbol: 1113000199
IBAN: CZ67 0100 0000 1900 0052 5421
SWIFT: KOMBCZPPXXX

  • v hotovosti

v době konání symposia v akreditačním středisku ve Sklářském Muzeu na Náměstí Míru