cz en

Pro média

Mezinárodní sklářské sympozium vzbudilo velký zájem veřejnosti

Město Nový Bor se v uplynulých dnech stalo světovým centrem sklářského umění a řemesla. Mezinárodní sklářské sympozium (IGS), které se tu konalo od 4. do 7. října, navštívily stovky návštěvníků z Česka i zahraničí.

Letošní IGS mělo podle jeho organizátorů od počátku ambice být nejen setkáním sklářských profesionálů, ale zaujmout i širokou veřejnost. Jeho cílem pak bylo dokázat, že fenomén českého skla stále žije. Návštěvníci sympozia tak měli v sobotu 6. října příležitost v hutích a dílnách pořadatelských či partnerských subjektů pozorovat při tvorbě sedmdesát sklářských umělců i řemeslníků.

„Odhadem dorazilo například do provozů Crystalexu kolem dva a půl tisíce návštěvníků, generální partner sympozia, podnik Preciosa-Lustry v Kamenickém Šenově, přivítal také přes dva tisíce lidí, z čehož je vidět, že lidé mají zájem o české sklo, mají ho rádi a rozumí mu,“ sdělil Jaromír Dvořák, starosta Nového Boru a zároveň ředitel letošního IGS. Ten také zdůraznil, že místní obyvatelé vnímají sklo a jeho výrobu jako poklad zdejšího regionu.

Své prostory pak během dne otevřených dveří veřejnosti zpřístupnily i menší firmy, které se na organizaci IGS pořadatelsky nepodílely. Program v denních hodinách si na náměstí Míru užívali zejména dětští návštěvníci, na večerní koncert skupiny Ready Kirken poté dorazilo i navzdory nepříznivému počasí velké množství jejich příznivců. Stranou pozornosti nezůstal ani páteční varhanní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie, který si nenechala ujít více než stovka milovníků vážné hudby.

Vrcholem letošního v pořadí již jedenáctého Mezinárodního sklářského sympozia byla slavnostní nedělní vernisáž uměleckých artefaktů, jež vznikly právě v průběhu IGS. Jedinečným způsobem uchopil ideu sympozia světoznámý výtvarník Ivo Rozsypal. Ten totiž do svého rozměrného a zaslouženou pozornost vzbuzujícího díla zakomponoval nejen logo sympozia, ale i jména všech aktivních účastníků IGS 2012.

Umělecká díla si v současnosti mohou zájemci prohlédnout v nově otevřené budově Sklářského muzea Nový Bor každý den, kromě pondělí, od 9 hodin do 17 hodin, a to až do konce tohoto roku.

Ozvěny sympozia budou znít v Novém Boru ještě dlouho

Mezinárodní sklářské sympozium v Novém Boru sice ohlásilo oficiální konec, jeho dozvuky ale budou ve městě znít ještě dlouhou dobu. Na budově základní školy na novoborském náměstí Míru například stále zůstanou viset státní vlajky zemí, odkud pocházejí letošní účastníci IGS.

„Standarty zde zůstanou umístěny po celou dobu trvání výstavy artefaktů z IGS v novoborském sklářském muzeu,“ potvrdila Alena Forgáčová, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu v Novém Boru a také sekretářka letošního IGS. Jak dále uvedla, v centru města bude až do konce října k vidění exteriérová expozice velkoformátových fotografií s názvem Zrozeno v ohni, která zachycuje umělecká díla vytvořená v průběhu minulých ročníků sympozia.

Trvalou připomínkou sklářského svátku zůstane skleněná figurální skulptura Hanse van Bentema, která otevírá svou náruč všem, kdo míří do Nového Boru ze směru od České Lípy.

IGS bylo úspěšné

Podle Jaromíra Dvořáka XI. Mezinárodní sklářské sympozium v Novém Boru proběhlo úspěšně.

„Sympozium v Novém Boru, jeho organizaci, prezentaci a celý průběh vnímám velmi pozitivně. Kladné ohlasy jsem během posledních dnů zaznamenal od mnoha návštěvníků IGS, zúčastněných umělců i organizátorů. Troufám si tak tvrdit, že sympozium bylo úspěšné a naplnilo jeho motto: České sklo žije!,“ zhodnotil Jaromír Dvořák a zdůraznil, že spolupráce města Nový Bor a pořadatelských subjektů se sympoziem neskončí.

„Plánujeme uskutečnit další společnou schůzku, na které bychom rádi vzájemně prodiskutovali další projekty, jež by upozorňovaly na sklářskou tradici města a regionu. Naším záměrem je také rozvoj další užší kooperace, která by se odrazila v oblastech sklářského školství a zaměstnanosti,“ uzavřel Jaromír Dvořák.


Mezinárodní sklářské sympozium je za dveřmi

Už jen hodiny zbývají do zahájení letošního ročníku Mezinárodního sklářského sympozia (IGS) v Novém Boru. Město se pak od čtvrtka do neděle stane centrem, kam se budou upírat oči příznivců sklářského umění z celého světa.

„Od začátku tohoto týdne do Nového Boru přijíždějí účastníci sympozia, pozorovatelé a pozvaní hosté. Přípravy letošního IGS skutečně vrcholí, a to nejen ze strany hlavního pořadatele, kterým je město Nový Bor, ale napilno mají i v jednotlivých firmách, jež patří do organizačního týmu sympozia,“ sdělila Alena Forgáčová, sekretářka IGS a zároveň vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu v Novém Boru.

Její slova dokládá například skutečnost, že v pondělí 1. října byla otevřena zrekonstruovaná podniková prodejna společnosti Crystalex CZ. Slavnostního zahájení jejího provozu se zúčastnil i starosta města Jaromír Dvořák společně s místostarostkou Stanislavou Silnou.

„Jsem velmi rád, že ve městě vznikl tento prostor. Moderní vzhled i celkové uspořádání prodejny vnímám jako velmi pozitivní způsob prezentace současné tvorby a produkce podniku, který je s Novým Borem spjat dlouholetou tradicí,“ pronesl Jaromír Dvořák a dodal, že se prodejna Crystalexu jistě stane i cílem návštěvníků a obyvatel města.

IGS má svou pohlednici

Turisté i občané města pak během sympozia budou mít možnost poslat unikátní pozdrav z Nového Boru. Letošní Mezinárodní sklářské sympozium má totiž svou vlastní pohlednici.

„Pro návštěvníky sympozia jsme připravili také speciální tématické razítko a sklářskou poštovnu, jejímž prostřednictvím budou moci lidé posílat pohlednice IGS svým příbuzným a známým,“ doplnil David Sobotka z pořádající firmy Ajeto. Ten zároveň upřesnil, že sklářská poštovna bude otevřena v průběhu IGS v prostoru náměstí Míru v Novém Boru.

Skláři se z Nového Boru přesunou do Prahy

Mezinárodní sklářské sympozium v Novém Boru oficiálně skončí v neděli 7. října. Na několik místních sklářů ale žádný odpočinek nečeká. Už v pondělí budou své umění prezentovat v centru Prahy během premiérového vystoupení uskupení Circus Glass Royale ze Švédska.

Švédský soubor tvořící pod hlavičkou Circus i Glasriket ve spolupráci se Sklářskou školou Nový Bor, sklárnou Ajeto Lindava a Novou scénou ND představí poprvé v České republice inscenaci s názvem Černá Madona, v níž je zachycen kreativní proces designu a výroby skla.

Tvořivé síly jsou zosobněny právě v postavě Černé Madony. V představení figuruje prvek nového cirkusu, kdy artistka svými výkony symbolizuje proces přeměny tavení skla za doprovodu hudby složené ze zvuku skleněných objektů. V představení, kromě cirkusové umělkyně Mandy Rydman, vystoupí právě skláři z novoborské sklářské školy.

„Pracujeme interdisciplinárně, v tomto představení spojujeme formu nového cirkusu, výroby skla a hudby. Práce s materiálem jako je sklo je pro nás neutuchající inspirací, která nám přináší nové podněty,“ řekly o projektu jeho autorky Nina Westman a Åsa Johannisson.

Performance na piazzetě Národního divadla začíná v pondělí 8. října od 17.30 hodin a vstup je volný.

Zábavu zdarma si ale mohou užít lidé i v průběhu IGS přímo na náměstí Míru v Novém Boru. Bohatý doprovodný program zde začne v sobotu 6. října již v 10 hodin a přehlídka nejrůznějších hudebních a divadelních vystoupení tu potrvá až do půlnoci.


Přípravy Mezinárodního sklářského sympozia v Novém Boru finišují

Zajištění ubytování i potřebného servisu aktivním účastníkům a hostům, doladění doprovodného programu, distribuce propagačních materiálů nebo vytvoření zázemí pro novináře, to je jen velmi stručný výčet témat, kterými se na své schůzce 11. září zabýval organizační tým letošního Mezinárodního sklářského sympozia (IGS).

V pořadí již jedenácté IGS v Novém Boru má v současnosti jasně dané obrysy a pevný rámec, organizační tým ale čeká ještě velký kus mravenčí každodenní práce.

„V těchto dnech jdou přípravy sympozia do finále, zabýváme se hlavně konkrétními logistickými záležitostmi, jejichž zvládnutí je nezbytné pro zdárný průběh IGS. Zástupci jednotlivých organizátorů akce jsou tak téměř nepřetržitě v telefonickém kontaktu a podrobnosti se dolaďují i prostřednictvím emailové komunikace. Nyní nastává fáze, kdy bude nutné rychle reagovat na případné změny původních plánů a využít různé záložní varianty,“ popsala Alena Forgáčová, sekretářka IGS a vedoucí Odboru školství, kultury a sportu městského úřadu v Novém Boru. Ta zároveň dodala, že se také mění frekvence porad pořadatelského týmu.

„S blížícím se termínem zahájení IGS je potřeba operativně řešit organizační záležitosti. Proto se společná setkání pořadatelů budou od nynějška konat pravidelně každý týden a také podle vývoje aktuální situace,“ potvrdila Alena Forgáčová.

Přípravy sympozia zaměstnávají i úklidové čety

Nový Bor se začátkem října stane centrem, kam se upřou oči sklářských odborníků, ale i laiků z celého světa. Návštěvníky IGS by pak měla přivítat příjemná přátelská atmosféra, čisté a upravené město.

„Na první týden v říjnu je naplánován velký úklid hlavních ulic a komunikací ve městě, a to pomocí speciální motorizované čistící techniky. Důkladně vyčištěny budou zejména příjezdy do města od České Lípy, Sloupu v Čechách, Liberce nebo ze směru od Děčína. Průběžně a pravidelně budeme také čistit novoborské parky a veřejná prostranství,“ sdělil Petr Škop, vedoucí oddělení správy technický služeb a komunálního odpadu Městského úřadu v Novém Boru. Jak dále uvedl, příprava sympozia pro úklidovou četu již začala.

„Pracovníci veřejně prospěšných prací společně se zaměstnanci státního podniku Povodí Ohře vyčistili koryto a břeh místního toku Šporky, a to v úseku mezi Wolkerovou a Husovou ulicí. Od jara se také intenzivně podílíme na revitalizaci Horových sadů s areálem letního kina, jež chce vedení města veřejnosti opět zpřístupnit letos na podzim,“ upřesnil Petr Škop.

IGS v říjnu skončí pouze oficiálně

Oficiální termín konání jedenáctého Mezinárodního sklářského sympozia je stanoven na dny 4. až 7. října. Podle organizátorů se ale ozvěny letošního IGS budou nejen v Novém Boru rozléhat ještě dlouho.

„V dalších dnech po ukončení sympozia budou moci lidé na prostranství v parčíku před novoborskou radnicí zhlédnout exteriérovou výstavu velkoformátových fotografií kameramana, scénáristy a režiséra Jaroslava Brabce s názvem Zrozeno v ohni. Ta obsahuje unikátní snímky skleněných artefaktů vzniklých v Novém Boru během minulých ročníků IGS. Nově vytvořená díla pak do konce letošního roku budou k vidění ve Sklářském muzeu Nový Bor. Následně má být začátkem příštího roku uspořádána i jejich výstava v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Zájem o díla, která teprve spatří světlo světa, projevilo také Muzeum hlavního města Prahy, jež by je chtělo instalovat ve své pobočce na zámku Ctěnice u Prahy,“ přiblížila Alena Forgáčová. Na její slova poté navázal i David Sobotka z pořádající firmy Ajeto.

„Odkaz letošního IGS plánujeme přenést i do rekonstruovaného areálu letního kina v Horových sadech. V budoucnu by tu měl vzniknout největší skleněný objekt v České republice. Jeho realizaci již nyní projednáváme se společností Preciosa a jejím hlavním designérem Jaroslavem Bejvlem mladším. V plánu je také projekt vybudování Skleněné zahrady v lokalitě Horových sadů,“ doplnil David Sobotka.Pořadatelé Mezinárodního sklářského sympozia dolaďují detaily

Jen pár posledních týdnů mají pořadatelé letošního Mezinárodního sklářského sympozia (IGS) na to, aby doladili detaily v organizaci tohoto sklářského svátku. Velké setkání milovníků křehké krásy z celého světa se v Novém Boru uskuteční již začátkem října.

Vzhledem k blížícímu se termínu IGS a organizační náročnosti sympozia pořadatelé nezaháleli ani o prázdninách. Zatím poslední schůzka organizačního týmu, která se uskutečnila v srpnu, se nesla především v duchu upřesňování konkrétních detailů, jež mají vést ke zdaru celé mezinárodní akce.

„Ideový rámec IGS byl jasný od počátku. Chceme světu ukázat, že fenomén českého skla stále žije, stejně jako tradiční centrum sklářství Nový Bor. Během několika měsíců příprav byla stanovena koncepce vzájemné spolupráce jednotlivých pořadatelských subjektů. Nyní se nacházíme ve fázi, kdy již konkretizujeme a řešíme dílčí organizační a logistické záležitosti, které jsou ale jedním z primárních předpokladů hladkého průběhu celého sympozia,“ sdělila Alena Forgáčová, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu městského úřadu v Novém Boru a zároveň sekretářka letošního IGS. Ta také podotkla, že první říjnový týden se Nový Bor stane místem, kam se upřou oči příznivců sklářského umění z celého světa.

„Očekáváme, že kromě sklářských odborníků a pozvaných hostů, dorazí do města i turisté z Česka i ze zahraničí, a to hlavně v sobotu 6. října, kdy je naplánován den otevřených dveří ve sklářských provozech. Je tak nezbytné zajistit například zázemí pro návštěvníky, kteří musejí dostat potřebné informace, co vše mohou vidět. V této souvislosti budou vydány orientační mapky s vyznačením tras do firem pořadatelů, a také k těm, jež se zapojily do Skleněné cesty. Návštěvníci tak dostanou možnost prohlédnout si řadu hutí, zušlechťovacích dílen a sklářských atelierů,“ upřesnila Alena Forgáčová. Jak dále uvedla, v Novém Boru a okolí bude v rámci dne otevřených dveří po vytyčených liniích propojujících sklářské subjekty zajišťována kyvadlová doprava.

„Jedna trasa je určena pro pěší a provede zájemce po atelierech v blízkosti náměstí Míru, kde je navíc na celý den připraven program pro malé i velké. Na dalších třech trasách budou mít návštěvníci možnost se zdarma přepravit do Lindavy, do Skalice, do Kamenického Šenova nebo na Polevsko a využít otevřených dveří v pořadatelských a partnerských firmách. Nástupní místo shodné pro všechny trasy bude ve Smetanově ulici. Odtud v sobotu v 9 hodin ráno odveze první zájemce kyvadlová doprava ve třech směrech od Nového Boru a vždy po objetí stanovené trasy se bude v pravidelných intervalech vracet pro další. Autobus bude možné využít i pro cestu zpět do výchozí stanice a odtud se vydat se na další trasu. Dveře sklářských provozů se pro veřejnost zavřou ve 13 hodin. Tou dobou také vyjede poslední spoj, který dopraví návštěvníky zpět do Nového Boru. Aktuální informace budou poskytovat dopravní dispečeři v jednotlivých stanicích,“ popsala Alena Forgáčová.

Nový Bor se promění v hlavní město skla a zábavy

Pořadatelé letošního IGS nepodceňují ani prezentační stránku sympozia. Podle organizátorů totiž není jejich ambicí uskutečnit pouze úzce profilované setkání sklářů, ale cílem je upoutat pozornost i široké laické veřejnosti a představit město nový Bor jako město skla.

„Chceme, aby lidé, kteří do města během trvání IGS dorazí, hned viděli, že se jedná o akci mezinárodního významu. Plánujeme vyvěšení státních vlajek zemí, z nichž pocházejí účastníci sympozia, připravujeme propagační materiály, bannery, plakáty, trička. Chystáme i orientační systém v ulicích města a soustředíme se na mediální prezentaci akce,“ potvrdila Alena Forgáčová s tím, že o akreditaci na IGS již projevili zájem někteří zahraniční novináři. Pro zástupce médií je připravena na pátek 5.10. tisková konference a možnost návštěvy v pořadatelských firmách. K usnadnění jejich práce bude po dobu trvání IGS pokrývat prostor náměstí Míru signál wifi. Po dobu sympozia bude v provozu také akreditační a informační středisko IGS umístěné v prostorách sklářského muzea. „Očekáváme, že jeho služeb využijí zejména účastníci a hosté sympozia, pro veřejnost budou veškeré informace připraveny také v turistickém informačním centru,“ dodala Alena Forgáčová.

Mezinárodní sklářské sympozium doprovodí i bohatý kulturně společenský program. Jeho těžištěm pro místní obyvatele a turisty se stane náměstí Míru. Právě zde vyroste pódium, na němž se v sobotu 6. října vystřídá řada hudebních vystoupení kapel různých žánrů. Zlatým hřebem večera pak budou Ready Kirken. Parčík před budovou novoborské radnice ozdobí exteriérová fotografická výstava s názvem Zrozeno v ohni. Ta zachycuje skleněné artefakty vzniklé v Novém Boru při minulých ročnících IGS. Expozice, jež vzbuzovala pozornost celý červenec na Hradčanském náměstí v Praze je dílem kameramana, scénáristy a režiséra Jaroslava Brabce a producentky Olgy Menzelové Kelymanové. Zájemci budou moci také navštívit výstavu šperků ve sklepení domu č.p. 99 v Liberecké ulici nebo Sklářské muzeum Nový Bor.

„Od čtvrtka 4. října se Nový Bor stane dějištěm již XI. ročníku IGS. Tečku za oficiálním zahájením sympozia v městském divadle udělá za zvuku působivé Verdiho hudby slavnostní ohňostroj a od tohoto okamžiku se jen budeme těšit, co nového, zajímavého a originálního nám IGS 2012 přinese,“ uzavřela Alena Forgáčová.


Na Nový Bor se budou v říjnu upírat pohledy sklářů z celého světa

Rok 1982 byl rokem prvního ročníku Mezinárodního sklářského symposia s názvem IGS, jehož tradice byla založena tehdejším státním podnikem Crystalex. Díky tomuto unikátnímu sklářskému setkání, které se od té doby opakuje každé tři roky, se do Nového Boru pravidelně sjíždějí a společně s českými skláři pracují vůbec ti nejlepší domácí a zahraniční sklářští umělci, výtvarníci a designéři.

Letošní rok se nese ve znamení již jedenáctého ročníku IGS, za nímž vedle hlavního pořadatele Města Nový Bor stojí i novoborská sklářská škola, Sklářské muzeum Nový Bor a přední sklářské firmy z Nového Boru a jeho okolí. Cíl a poslání symposia jsou jasné a v dnešní době dokonce naléhavější než kdykoli předtím - vedle předních sklářských umělců z celého světa představit zejména místní špičkové foukače, brusiče, rytce, formaře a tím přirozeně firmy, které je zaměstnávají, udržují tak tradici a zároveň zajišťují budoucnost slavného fenoménu s názvem České sklo.

Město Nový Bor, sklářské firmy, sklářská škola, sklářské muzeum a všichni partneři podílející se na organizaci tak náročné akce investují ze svých rozpočtů nemalé finanční prostředky na to, aby umělcům zajistily doslova plný servis, komfort a dokonalé zázemí pro vytvoření novátorských děl. Tato budou po skončení symposia vystavena v nově otevřených prostorech Sklářského muzea v Novém Boru, které se v těchto dnech na tuto velkou a významnou premiéru intenzivně připravuje. Výstava bude pro veřejnost otevřena v odpoledních hodinách již 7. října a potrvá až do konce roku 2012.

IGS tak vytvoří příležitost pro několik premiér zároveň. Vedle originálních uměleckých objektů budou odborné a široké veřejnosti představeny i nově vybudované a rozšířené výstavní prostory sklářského muzea a v neposlední řadě také historie IGS, kterou od 21. června přibližuje unikátní výstava velkoformátových fotografií s názvem „Zrozeno v ohni“.

Její autor, významný český kameraman, režisér a fotograf Jaroslav Brabec, si pro její umístění vybral prestižní lokaci, Hradčanské náměstí na Pražském hradě. Tato expozice, instalovaná pod širým nebem, průřezově mapuje historii IGS a představuje celou řadu významných domácích i světových autorů a jejich výtvory z uplynulých ročníků IGS, a to opravdu od toho vůbec prvního v roce 1982 až po dosud poslední z roku 2009.

Výstava osobitou formou po celý červenec zvala k návštěvě symposia do Nového Boru hosty z domova i ze zahraničí. Přípravný tým IGS s hrdostí oznamuje, že do dnešního dne se k aktivní účasti na letošním ročníku závazně akreditovalo 71 umělců nejen z mnoha zemí světa, ale zejména z mnoha různých uměleckých oborů - sklářského volného a konceptuálního umění, designu, architektury či módy... Mezi jinými najdeme tak slavná jména světové sklářské scény jako jsou Charles Parriott, Rob Stern a James Mongrain z USA, originální bratři De La Torres z Mexica, jedna z největších osobností italské sklářské scény Davide Salvatore, Peter Layton z Velké Británie, Hans van Bentem, Adriaan Rees a Arnout Visser z Nizozemí a mnoho dalších. Z domácích osobností ozdobí IGS svou účastí největší sklářská legenda René Roubíček, dále architekt a designér Bořek Šípek, Jiří Šuhájek, Maxim Velčovský, Stanislava Grebeníčková, Jaroslav Bejvl, Ivo Rozsypal a celá řada dalších hvězd.

Vedle osobností trvale etablovaných na umělecké scéně se symposia zúčastní 20 studentů z deseti uměleckých středních a vysokých škol z Česka a Slovenska. V roli generálního partnera sympozia se představí Společnost PRECIOSA – LUSTRY, která je jedním z nejvýznamnějších světových výrobců luxusních svítidel a zakázkových designových světelných objektů. Sídlo společnosti se nachází v Kamenickém Šenově, který je již po staletí centrem výroby křišťálových lustrů. Svítidla z Preciosy našla svoje místo v rezidencích mnoha známých osobností a jsou rovněž k vidění v luxusních hotelech, restauracích a nákupních centrech. V zahraničí Preciosa působí pomocí obchodních zastoupení v Londýně, Moskvě, Dubaji, Hong Kongu, Singapuru, Shanghai a New Yorku. Hlavní hodnoty Preciosy spočívají v řemeslné dovednosti, zručnosti a dlouholeté praxi předávané jejími zaměstnanci z generace na generaci. Preciosa – Lustry si zakládá na zachování původních postupů, jakými jsou například odlévání mosazi do pískových forem, ruční výroba skleněných dílů či ruční broušení. Když se třísetletá tradice snoubí s využitím nejmodernějších technologií a spoluprací s talentovanými designéry a zkušenými konstruktéry, vznikají špičkové produkty, jež ve světě nemají konkurenci.

Hlavním partnerem sympozia je společnost působící v jiné než sklářské oblasti, softwarová společnost Exact Software CEE, s.r.o., která byla založena jako pobočka společnosti Exact a převzala aktivity tehdejšího distributora působícího na českém trhu od roku 1992. Exact Software pomáhá svým zákazníkům zajistit maximalizaci výnosů a minimalizaci nákladů díky nabídce jednotného integrovaného portálového řešení, lokalizovaného řešení navrženého pro potřeby mezinárodních společností, přístupu k zákazníkům po celém světě díky vlastní mezinárodní síti poboček a infrastruktury služeb optimalizované pro podporu zákazníků. V červenci 2011 společnost Exact založila nové regionální centrum profesionální podpory v Praze. Regionální „Center of Excellence“ zajišťující působnost společnosti v ČR, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku a Ruské federaci je výrazem silné pozice regionu v rámci celé korporátní skupiny Exactu. Exact má v České republice více jak 150 implementací svých produktů především v nadnárodních organizacích.

IGS 2012 je pro celý svět signálem a jasným sdělením, že Nový Bor je stále místem, kde sklářská výroba a umění jsou stále živým, vůdčím a originálním fenoménem.

ČESKÉ SKLO ŽIJE !


IGS propojí sklo a zábavu

Letošní ročník Mezinárodního sklářského sympozia (IGS) má za cíl vzbudit pozornost nejen mezi sklářskými odborníky, ale jeho organizátoři chtějí návštěvníkům z řad veřejnosti poskytnout i bohatý doprovodný program.

Koncem druhého červencového týdne se v prostorách novoborské radnice konala další schůzka organizačního týmu letošního Mezinárodního sklářského sympozia. Jedním z jejích hlavních témat pak byla koordinace doprovodných programů. Ty by měly zaujmout nejen samotné účastníky z řad sklářských profesionálů, ale i širokou laickou veřejnost.

„Usilujeme o to, aby Mezinárodní sklářské sympozium zasáhlo velký okruh lidí. Kromě prezentace sklářského umění tak chceme návštěvníkům nabídnout i zábavu a kulturní program, který bude svou úrovní korespondovat s významem IGS,“ sdělila Alena Forgáčová, tajemnice IGS. Ta zároveň dodala, že v této souvislosti je nutná koordinace jednotlivých pořadatelských firem.

„Každý podnikatelský subjekt, jež se na organizaci letošního IGS podílí, připravuje svůj doprovodný program pro účastníky, pozvané hosty i veřejnost. Je proto nezbytné vypracovat a sladit časový harmonogram, tak aby zájemci měli možnost navštívit co nejvíce těchto akcí,“ upřesnila Alena Forgáčová.

Návštěvníky IGS pobaví ohňostroj, didgeridoo i český folklór

Žánrový záběr doprovodných akcí pak bude podle organizátorů široký.

„Součástí slavnostního zahájení IGS, které proběhne ve čtvrtek 4. října v novoborském Městském divadle, bude mimo jiné jazzová produkce a představí se zde i hudební experimentátor Ondřej Smeykal, jenž zahraje na skleněné didgeridoo. Tento unikátní nástroj mají vytvořit těsně před IGS skláři z pořadatelské firmy Ajeto. Mezinárodní sklářské sympozium poté ve čtvrtek večer symbolicky odstartuje ohňostroj,“ přiblížila Alena Forgáčová. Na její slova navázala Ilona Jindrová, ředitelka novoborské sklářské školy s tím, že v prostoru před divadlem se budou prezentovat rovněž studenti sklářských oborů.

„Naše show s mobilní sklářskou pecí zaznamenává pravidelně velký úspěch, chybět tak nebude ani při zahájení Mezinárodního sklářského sympozia. V sobotu 6. října otevřeme veřejnosti v prostorách naší školy v Revoluční ulici Veletrh ve dvoře. Plánujeme, že ukázky tradičního sklářského řemesla stylově doplní i pravá dudácká kapela z Chodska,“ popsala Ilona Jindrová.

Bohatý doprovodný program si veřejnost užije i v centru města na náměstí Míru, a to v sobotu 6. října.

„Na své by si měli přijít dospělí i děti. Příchozí se mohou těšit na hudební skupiny různých stylů, malé návštěvníky pobaví například pohádky a řada atrakcí. Moderátor akce bude také pravidelně informovat o aktuálním dění a zajímavostech v jednotlivých sklářských provozech, které jsou součástí Dne otevřených dveří a zastávkami Skleněné cesty. Prostřednictvím moderátora se návštěvníci rovněž dozvědí podrobnosti o kyvadlové dopravě mezi sklářskými subjekty, které si budou lidé moci prohlédnout,“ upřesnila Alena Forgáčová.

IGS ozdobí slavná jména

Odborníky i laiky jistě zaujme tvorba skleněných artefaktů, na nichž se budou podílet umělci zvučných jmen a světového renomé. Jedním z nich je například sklářský výtvarník, kreslíř a malíř Ivo Rozsypal, který navíc 12. srpna oslaví kulaté životní jubileum. Jeho umění budou moci návštěvníci obdivovat v prostorách pořadatelské firmy TGK s.r.o. ve Skalici u České Lípy. Dalším z umělců, kteří svou činností přesáhli rozměr sklářské tvorby, je také módní návrhářka Blanka Matragi. O její hostování by se mělo podělit sklářské uskupení Kolektiv s firmou Ajeto.

„V současnosti dojednáváme podmínky účasti Blanky Matragi na letošním IGS. Pracovní program této světově uznávané módní návrhářky je ale velmi nabitý, přesto věříme, že se nám podaří Blanku Matragi v Novém Boru přivítat,“ vyjádřil se Michal Ullrich z pořádajícího sdružení Kolektiv.


Sklo se zrodilo z ohně na Hradčanech

Slavnostní vernisáží v prostoru Hradčanského náměstí v Praze byla ve čtvrtek 21. června zahájena exteriérová fotografická výstava s názvem Zrozeno v ohni. Ta představuje návštěvníkům z Česka i zahraničí artefakty, jež vznikly v Novém Boru během minulých ročníků Mezinárodního sklářského sympozia (IGS).

Výstava je jednou z doprovodných akcí letošního Mezinárodního sklářského sympozia, které se v Novém Boru uskuteční začátkem října. Za vznikem unikátních fotografií a expozice stojí kameraman, režisér a scénárista Jaroslav Brabec. Produkčního zajištění projektu se ujala Olga Menzelová Kelymanová. Ta také výstavu oficiálně zahájila.

„Jsem potěšena, že zde můžeme představit um českých sklářů a doufám, že sklářské umění a řemeslo bude nadále vzkvétat,“ uvedla mimo jiné Olga Menzelová Kelymanová. Velkou zajímavostí se pak pro první návštěvníky expozice stala i praktická ukázka sklářské výroby, kterou zajistila se svou pojízdnou sklářskou pecí Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor. Výstava zůstane na Hradčanském náměstí pro veřejnost volně přístupná do konce července čtyřiadvacet hodin denně.
TISKOVÁ ZPRÁVA Č. 5
Vydána v Novém Boru dne 14. června 2012

Mezinárodní sklářské sympozium dostává jasné obrysy

Počátkem června proběhla v prostorách novoborské radnice další z pravidelných schůzek organizačního týmu letošního ročníku Mezinárodního sklářského sympozia (IGS). Na programu společného setkání tentokrát bylo mimo jiné upřesnění harmonogramu doprovodných akcí či seznamu účastníků.

V úvodu schůzky pořadatelů Alena Forgáčová, tajemnice IGS, sdělila, že na počátku června přislíbila svou aktivní účast na letošním novoborském sklářském sympoziu šedesátka účastníků z dvaceti zemí světa. Zastoupení tak budou mít, kromě Evropy, také umělci z Japonska, Číny, USA nebo Mexika.

„Seznamy účastníků se stále ještě průběžně upravují. Každá z pořadatelských firem, která ve svých prostorách bude zajišťovat zázemí pro zvané umělce, vede současně jednání s možnými náhradníky. Do začátku sympózia zbývá více než čtvrt roku a je tak možné, že ještě dojde k dílčím změnám. Již nyní se ale dá říci, že v Novém Boru bude začátkem října tvořit šest desítek špičkových umělců,“ sdělila Alena Forgáčová. Na její slova poté navázal Milan Handl, pedagog novoborské sklářské školy. Ten přítomné zástupce organizátorů informoval o průběhu příprav studentské sekce IGS.

„Oslovili jsme celkem deset školských institucí a jsme potěšeni jejich zájmem. Všechny totiž přislíbily vyslat své studenty. Do studentské sekce, jež je součástí sympozia, je tak v současnosti přihlášeno dvacet mladých budoucích sklářských výtvarníků. Ti budou reprezentovat střední sklářské školy i ateliéry skla univerzit a vysokých škol z Česka i Slovenska,“ potvrdil Milan Handl a zároveň dodal, že studentská sekce proběhne ve spolupráci se společností Crystalex CZ, s.r.o.

Zapojení do Dne otevřených dveří využilo jen minimum zájemců

Několik týdnů měly sklářské subjekty z Nového Boru a blízkého okolí možnost projevit svůj zájem o zařazení do itineráře Dne otevřených dveří, který je jednou z doprovodných akcí letošního sympozia a slouží především ke zviditelnění firem, jež se na samotném IGS 2012 pořadatelsky nepodílejí. „Do začátku června mohly malé firmy z Nového Boru a okolí využít možnosti přihlásit se do Dne otevřených dveří a stát se tak zastávkou na trase kyvadlové dopravy, která bude převážet návštěvníky sympozia na prohlídku sklářských provozů. Příležitosti prezentovat svou tvorbu ale využilo minimum zájemců,“ upřesnila Alena Forgáčová s tím, že na sekretariát IGS byly do 1. června doručeny pouhé dvě žádosti o zařazení do Dne otevřených dveří, a to od firem Smutný - broušené sklo a Korálky – Beads – Perlen.

Sklo se zrodí z ohně na Hradčanském náměstí

Další doprovodnou akcí Mezinárodního sklářského sympozia bude výstava velkoformátových fotografií mapující průběh minulých ročníků IGS. Ta nese příznačný název Zrozeno v ohni. Její slavnostní vernisáž je naplánována na čtvrtek 21. června v prostoru Hradčanského náměstí v Praze.

„Za vznikem unikátních fotografií a expozice stojí kameraman, režisér a scénárista Jaroslav Brabec. Produkčního zajištění projektu se ujala Olga Menzelová Kelymanová. Výstava zůstane pro veřejnost volně přístupná do konce července čtyřiadvacet hodin denně,“ doplnil David Sobotka z pořadatelské firmy Ajeto a zdůraznil, že atraktivita místa i termín konání výstavy přispěje velkou měrou k prezentaci říjnového novoborského IGS.


Pozvánka - Zrozeno v ohni


TISKOVÁ ZPRÁVA Č. 4
Vydána v Novém Boru dne 14. května 2012

Mezinárodní sklářské sympozium vzbuzuje obdiv za hranicemi

Mezinárodní sklářské sympozium (IGS) se v Novém Boru uskutečnění za necelý půlrok. Již nyní ale tento svátek sklářství a křehké krásy zaznamenává velký ohlas v zahraničí. Tato skutečnost pak vyplynula na zatím posledním setkání organizačního týmu, které se uskutečnilo 10. května v prostorách novoborské radnice.

„Novoborské IGS vzbuzuje za hranicemi obdiv. Jak mi bylo potvrzeno během mé nedávné pracovní cesty do Německa, sympozium je vnímáno jako velmi záslužná akce, která svým významem daleko přesahuje hranice České republiky. Tamní skláři mi rovněž sdělili, že českým kolegům tak trochu závidí, a to zejména podporu ze strany firemních partnerů i státních činitelů, které se jim v souvislosti se sympoziem dostává a také možnost takovou akci pořádat a prezentovat svůj um,“ pronesl v úvodu květnové schůzky Jaroslav Švácha, zástupce pořadatelské firmy TGK- technika, sklo a umění s.r.o. Na jeho slova poté navázala Alena Forgáčová, sekretářka IGS, jež členům organizačního týmu potvrdila, že zájem o Mezinárodní sklářské sympozium vzrůstá rovněž mezi českou odbornou i laickou veřejností.

„Sympozium vzbuzuje pozornost a jeho renomé je opravdu vysoké, což dosvědčuje i fakt, že jsme dostali nabídku partnerství a podpory od společnosti Preciosa. Tu jsme přijali a Preciosa se tak stává generálním partnerem letošního ročníku IGS,“ sdělila Alena Forgáčová.

Přípravy IGS pokračují rychlým tempem

Dalšími body programu květnového setkání pořadatelů IGS bylo upřesnění některých organizačně-technických záležitostí, týkajících se například Studentské sekce, kterou zajišťuje novoborská sklářská škola ve spolupráci se společností Crystalex CZ, s.r.o.

„Rozeslali jsme zvací dopisy s propozicemi upřesňujícími podmínky účasti na Studentské sekci sympozia, a to středním sklářským školám a ateliérům skla na vysokých školách a univerzitách v Česku a na Slovensku. Na přelomu května a června bychom pak měli mít kompletní seznam nominovaných studentů,“ upřesnila Ilona Jindrová, ředitelka novoborské sklářské školy. Seznamy nominovaných pak procházejí úpravou i v pořadatelských firmách a stále také probíhá aktualizace profilů účastníků na webových stránkách sympozia.

Součástí letošního ročníku Mezinárodního sklářského sympozia budou nejen ukázky tvůrčího procesu a uměleckého zpracování skla, ale také četné přednášky a multimediální prezentace týkající se sklářských technik a technologií.

Ke své další společné schůzce se zástupci pořadatelů sejdou opět na počátku června.


Prezentace IGS v dubnovém vydání sklářského magazínu
Sklář & Keramik

Článek si můžete stáhnout jakou soubor PDF kliknutím na obrázek výše.


TISKOVÁ ZPRÁVA Č. 3
Vydána v Novém Boru dne 13. dubna 2012

Přípravy Mezinárodního sklářského sympozia nabírají na obrátkách

K rychle rozjetému vlaku se dají přirovnat pořadatelské přípravy Mezinárodního sklářského sympozia (IGS) 2012 v Novém Boru. To potvrdila i zatím poslední schůzka organizačního týmu, která se uskutečnila 12. dubna v prostorách novoborské radnice.

Úvodní slovo během dubnového setkání měl Jaromír Dvořák, starosta města Nový Bor a zároveň ředitel IGS 2012. Ten přítomné zástupce pořadatelských firem a novoborské sklářské školy seznámil s tendencí některých sklářských subjektů ve městě, které nejsou členy pořadatelského týmu, participovat na organizaci letošního sympozia.

„Zaznamenal jsem v poslední době sílící tlak několika sklářských subjektů podnikajících v Novém Boru a okolí, abychom organizační tým rozšířili ještě o další firmy. To ale v současnosti již není reálně možné. Organizace sympozia běží déle než půl roku a v současné fázi se tak nemůžeme vracet opět na začátek a rozšířit sympozium o jiné pořadatele. IGS tedy proběhne ve stávající organizační sestavě,“ sdělil Jaromír Dvořák a doplnil, že ke zviditelnění sklářských subjektů, které se na samotném IGS 2012 pořadatelsky nepodílejí, bude sloužit Den otevřených dveří. Jeho slova poté doplnila Alena Forgáčová, sekretářka sympozia.

„Den otevřených dveří je určen firmám, které se do IGS po organizační stránce nezapojují. V současnosti je na webových stránkách města Nový Bor zveřejněna výzva pro sklářské subjekty k přihlášení do této doprovodné akce,“ potvrdila Alena Forgáčová a zároveň dodala, že sklářské firmy budou mít možnost projevit svůj zájem o zařazení do Dne otevřených dveří nejpozději do 1. června.

Jedním z dalších bodů programu dubnové schůzky bylo i projednání návrhu novoborského občana Pavla Danyse na ustavení čestné funkce prezidenta IGS. Tím se měl dle tohoto návrhu stát Petr Novotný z pořadatelské firmy Ajeto. Ten sám ale na tuto ideu reagoval jednoznačně odmítavě.

„Jsem přesvědčen, že v organizační struktuře IGS je funkce prezidenta neopodstatněná, a proto navrhuji se danou myšlenkou již nadále nezabývat,“ uzavřel Petr Novotný.

Vizuální podoba IGS si pohraje s barevným spektrem

Stěžejním tématem dubnového setkání pořadatelů sympozia byla rovněž diskuze nad vizuální podobou letošního IGS. Organizačnímu týmu byly představeny grafické návrhy propagačních materiálů IGS, jejichž spoluautorem je Jan Prošek, pedagog z novoborské sklářské školy.

„Základním motivem je hra barevného spektra vznikajícího průchodem světelných paprsků sklem,“ přiblížil Jan Prošek, s tím, že vizuální základ nabízí široké možnosti aplikace, a to v různých velikostech a zároveň zachovává a respektuje oficiální logo IGS.

První propagační materiály sympozia s využitím vizuální podoby IGS 2012 spatří světlo světa na přelomu dubna a května.


TISKOVÁ ZPRÁVA Č. 2
Vydána v Novém Boru dne 16. Března 2012

O Mezinárodní sklářské sympózium je velký zájem nejen mezi výtvarníky

Prostory sekretariátu novoborské radnice v polovině března opět obsadil organizační tým letošního Mezinárodního sklářského sympózia (IGS). Jedním ze stěžejních bodů programu poslední schůzky pořadatelů pak bylo projednání podpory a záštit nad IGS či pořádání doprovodných akcí v rámci sympózia. Účastníci schůzky byli též seznámeni s odezvou a reakcemi sklářských výtvarníků a umělců, pozvaných k účasti na letošním IGS.

V úvodu setkání nejprve Alena Forgáčová, sekretářka sympózia, seznámila přítomné členy organizačního týmu s udělením záštity nad IGS od místopředsedy vlády a ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Ten se tak po Předsedovi vlády Petru Nečasovi a ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy stává dalším představitelem státu, který sklářský svátek v Novém Boru podpořil. Velký zájem o IGS projevili také samotní sklářští výtvarníci.

„V současnosti bylo odesláno téměř osmdesát zvacích dopisů umělcům z celého světa, kteří byli nominováni k účasti na sympóziu. Obratem reagovala dvacítka výtvarníků, z nichž drtivá většina svou účast na říjnovém IGS potvrdila,“ upřesnila Alena Forgáčová. Na její slova poté navázal Petr Kaplánek, zástupce společnosti Crystalex CZ, který podotkl, že náklady spojené s účastí a tvorbou umělců budou plně hradit pořadatelské sklářské firmy.

„Sklářské sympózium není pro žádného z pořadatelů výdělečným podnikem. Náklady na zajištění hladkého průběhu akce se v jednotlivých firmách dají vyčíslit v řádech několika stovek tisíc korun,“ zdůraznil Petr Kaplánek s tím, že firmy ze svých vlastních zdrojů budou hradit i program jejich doprovodných akcí. V případě společnosti Crystalex CZ to bude například slavnostní závěrečný večer sympózia. Město Nový Bor zase zajistí oficiální zahájení, na které byl pozván předseda Vlády ČR Petr Nečas, propagaci IGS a další organizačně technické záležitosti, jako jsou například tlumočnické služby.

O IGS a Novém Boru se bude mluvit, psát i vysílat

Plánem organizátorů sympózia je nejen přiblížit veřejnosti krásu sklářského řemesla a umění, ale rovněž ukázat, že Nový Bor je příjemným a zajímavým městem.

„Nový Bor má velký potenciál, akce takového rozsahu a její propagace jistě přispěje k tomu, že se zvýší jeho atraktivita, a to nejen pro příznivce sklářství, ale i pro obyvatele a návštěvníky,“ pronesl Vladimír Žíla z pořádající firmy Astera.

Podle Aleny Forgáčové bude IGS 2012 prezentováno různorodou formou.

„V současnosti intenzivně jednáme o možnostech prezentace v médiích. Ze strany deníků nebo odborných časopisů, rádií a televizí nyní zaznamenáváme velký zájem. V přípravách je také výstava velkoformátových fotografií pod otevřeným nebem mapující IGS v průběhu let. Tu si budou moci lidé prohlédnout na konci jara na Hradčanském náměstí v Praze. Předpokládáme, že bude vydán také katalog děl vzniklých na letošním sympóziu, který se stane propagačním materiálem města. Byly spuštěny a stále jsou doplňovány o aktuální informace i webové stránky sympózia www.igsymposium.cz a zprávy o IGS si mohou lidé přečíst i na oficiálním webu města Nový Bor“ uzavřela Alena Forgáčová.
TISKOVÁ ZPRÁVA Č. 1
Vydána v Novém Boru dne 20. února 2012

Přípravy Mezinárodního sklářského sympózia jsou v plném proudu

Mezinárodní sklářské sympózium (IGS) se bude v Novém Boru konat začátkem letošního října. Již nyní jsou přípravy v plném proudu a proto se organizátoři setkávají na pravidelných schůzkách. Ty slouží především k intenzivní výměně informací, rozdělení organizačních činností a hodnocení dosavadního průběhu přípravy IGS.

Zatím poslední setkání realizačního týmu Mezinárodního sklářského sympózia se uskutečnilo v prostorách novoborské radnice ve čtvrtek 23. února. Zástupci pořadatelských sklářských firem pak projednávali mimo jiné seznam pozvaných účastníků sympózia, kteří předvedou své umění veřejnosti, program doprovodných akcí či organizaci Dne otevřených dveří, jež má pomoci ke zviditelnění i těch sklářských subjektů, které se na samotném IGS 2012 pořadatelsky nepodílejí.

„Den otevřených dveří je určen též menším místním firmám, které se do IGS po organizační stránce nezapojují. Dopravu návštěvníků sympózia mezi jednotlivými sklářskými subjekty pak bude během Dne otevřených dveří zajišťovat kyvadlová doprava,“ upřesnila Alena Forgáčová, sekretářka letošního IGS. Ta zároveň dodala, že sklářské firmy budou mít možnost projevit svůj zájem o zařazení do této akce nejpozději do 1. června.VZNIK KŘEHKÉ KRÁSY VYJDE NA STATISÍCE KORUN

„Náklady související s tvorbou pozvaných účastníků během IGS spočinou na bedrech právě těch subjektů, ve kterých umělci budou svá díla tvořit. Každá z hlavních pořadatelských sklářských firem tak v souvislosti s poskytnutím prostor, výrobních kapacit a potřebného zázemí vynaloží za tři dny trvání sympózia ze svých zdrojů statisícové částky,“ podotkl starosta města Jaromír Dvořák.

Na finančním zajištění sklářského svátku se pak, kromě pořadatelů, mají podílet i oficiální partneři IGS. Ti budou také uváděni na propagačních materiálech a nově vzniklých webových stránkách sympózia.

„V současnosti již máme přislíbenou finanční podporu od několika společností. Záštitu pak přijal například Předseda vlády Petr Nečas či ministerstvo školství, v současnosti probíhají jednání i s ministerstvem zahraničí a ministerstvem průmyslu a obchodu,“ doplnil Jaromír Dvořák.

Příští schůzka realizačního týmu Mezinárodního sklářského sympózia se uskuteční v polovině března.