Město Nový Bor

Akreditace, ubytování, doprava:
Turistické informační centrum
T. G. Masaryka 46
473 01  Nový Bor
Tel.: +420 487 726 815
E-mail: tic@novy-bor.cz

Sekretářka sympozia:
RNDr. Alena Forgáčová
OŠKS Městský úřad
náměstí Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel.: +420 487 712 338
Fax: +420 487 726 160
E-mail: aforgacova@novy-bor.cz

Předseda výtvarné komise a kurátor:
PhDr. Jaroslav Polanecký Ph.D.
Tel.: +420 433 127 829
E-mail: jaroslav.polanecky@ujep.cz