aktuality
program
účastníci
registrace
studenti
historie
video
foto
Síň slávy
pořadatelé
partneři
kontakt
mapy

Registrace

A. Aktivní účastník

Sekce je určena pouze pro zvané umělce, kteří pro registraci poskytnou údaje v následující struktuře:

A) Životopis účastníka XIII. IGS v anglickém jazyce (domácí i v ČJ) ve struktuře:
1. Jméno
2. Příjmení
3. Datum narození (rok, měsíc, den)
4. Země a místo původu
5. Země a místo působení v současnosti
6. Dlouhodobější studium (od-do, název instituce, město/země, případně vedoucí ateliéru)
7. Nejdůležitější působení, praxe (od-do, název instituce, město/země, funkce)
8. Samostatné výstavy (rok, instituce, název výstavy, město/země)
9. Společné výstavy – výběr (rok, instituce, název výstavy, město/země)
8. Ceny
9. Zastoupení ve veřejných sbírkách (instituce, město/země)
10. Sympozia (rok, název, město/země)
11. Odkaz na webové stránky (případně jiný kontakt na umělce)

B) Aktuální fotografický portrét

C) Fotografie tří děl z posledních pěti let se základní informací (název díla, rok vzniku, rozměr, technika, autor fotografie)

Účastník souhlasí, aby poskytnuté údaje byly po redakčních úpravách použity na webových stránkách IGS a sociálních sítích (FB apod.) a případně i tiskových materiálech symposia IGS 2018.

B. Média

Sekce je určena k registraci zástupců médií, kteří se v rámci akreditace bez poplatku mohou zúčastnit akcí z oficiálního programu IGS, včetně všech akcí doprovodných pořádaných sklářskými firmami a sklářskou školou.

Speciální program pro zástupce médií je připraven na pátek 5. října. Po tiskové konferenci bude pro registrované zajištěna doprava do provozů pořadatelských subjektů. Mohou tedy navštívit všechna pracoviště IGS v pátek 5. října a v sobotu 6. října, v neděli 7. října pak slavnostní otevření výstavy výsledků symposia ve Sklářském muzeu Nový Bor.

Registraci můžete provést na adrese sekretariátu sympozia: aforgacova@novy-bor.cz

C. Veřejnost

V rámci akcí určených pro veřejnost je sympozium možné navštívit i bez jakékoliv registrace. Veřejnosti je určen doprovodný program ve venkovních prostorách města, zejména pak v pátek odpoledne a po celou sobotu. Sklářské provozy pořadatelů IGS má veřejnost možnost navštívit při Dni otevřených dveří v sobotu 6. října, ve stejný den dále veřejnost zveme na Skleněnou cestu po dalších sklářských dílnách a ateliérech, kulturní program, výstavy či procházku po naučné stezce.