aktuality
program
účastníci
registrace
studenti
historie
video
foto
Síň slávy
pořadatelé
partneři
kontakt
mapy

Historie

International Glass Symposium (IGS) a Nový Bor tvoří nerozlučnou dvojici již od roku 1982, kdy poprvé Crystalex a.s. Nový Bor pozval do svých provozů výtvarníky a designéry z celého světa, aby za asistence novoborských sklářů zrealizovali své návrhy a výtvarné myšlenky. IGS se pak konalo v tříletých intervalech nepřetržitě. V letech 1982 – 2006 byl pořadatelem osmi ročníků sympozia Crystalex a.s. Nový Bor, v roce 1994 sympozium proběhlo pod názvem "Glass Ambitions 94" a uspořádaly ho společně firmy Egermann s.r.o. a Ajeto Czech Glass Craft s.r.o. Pochmurný osud Crystalexu a.s., který byl naplněn vyhlášením úpadku a následným konkurzním řízením, zabránil v roce 2009 této společnosti v pořádání jubilejního desátého ročníku sympozia. Tehdejší vedení města Nový Bor si velmi dobře uvědomovalo význam a přínos IGS pro město. Po poměrně složitém vyjednávání získalo město souhlas správce podniku Crystalex a.s. a stalo se tak hlavním pořadatelem X. ročníku sympozia. Vedení města následně přizvalo ke spolupráci sklářské firmy, které poskytly technické, organizační a personální zázemí k realizaci standardní náplně sympozia. Partnery akce se staly společnosti Ajeto Czech Glass Graft s.r.o., Egermann s.r.o, SKLÁRNA SLAVIA s.r.o. Nový Bor, TGK – technika, sklo a umění s.r.o. Skalice u České Lípy a také Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor. Nelze opomenout ani Sklářské muzeum Nový Bor, které se jako organizační složka města také zařadilo k pořadatelským subjektům. Příprava jubilejního X. ročníku sympozia byla pořadatelským týmem zahájena až v lednu 2009 a tak čas mezi rozhodnutím města uspořádat X. ročník IGS a jeho vlastní realizací, tedy čas vymezený na přípravu, byl velmi krátký. Tvůrčí setkání, které proběhlo již v červnu 2009, bylo tedy neobvyklé nejen tím, že se změnil jeho pořadatel, ale také tím, v jak krátkém časovém intervalu bylo připraveno. Zcela jistě nebyly dodrženy všechny tradice sympozia, jejichž nositelem byl Crystalex a.s., ale právě tím se IGS 2009 stalo nezapomenutelným originálem v jeho dosavadní historii.

igs

Tradice trienále pokračuje i v roce 2018. Počátkem října se uskuteční již XIII. ročník sympozia, jež se stalo doslova světovým unikátem, symbolem setkávání, tvůrčí práce a nových možností, na němž se v průběhu uplynulých dvanácti ročníků vystřídalo téměř 600 umělců. Za sklem do města zavítaly stovky významných osobností uměleckého i veřejného života a pozvání k účasti na IGS se stalo ve světě skla prestižní záležitostí. IGS podporuje vnímání Nového Boru, Libereckého kraje i České republiky jako významné sklářské destinace. Má obrovský význam pro zdejší sklářský region, pro zviditelnění českého skla a českého sklářského řemesla ve světovém kontextu, je velkým přínosem pro zachování nehmotného kulturního dědictví a v neposlední řadě je nutno poukázat na jeho sbírkotvornou roli.

Fenomén zvaný IGS stále žije a v roce 2018 napíše již XIII. kapitolu své historie. Každá z kapitol byla unikátní, měla svá specifika, přinesla novinky a rekordy, společným rysem všech však byla příležitost k setkání sklářů v prostředí společné tvůrčí práce, výměny názorů a zkušeností, získávání a posilování kontaktů a přátelství. Stejně tak tomu bude i v roce 2018. O tom ostatně vypovídá i hlavní motto XIII. ročníku IGS – Sklo nás spojuje. Vyjadřuje nejen spojení sklářů napříč kontinenty, ale také spolupráci pořadatelských subjektů. V jejich čele stojí již počtvrté město Nový Bor, spolupořadateli pak jsou sklářské firmy, sklářské školy a muzejní instituce. Pro české sklo a hlavně pro Nový Bor je dobrou zprávou, že jedním z pořadatelů sympozia je opět Crystalex CZ.

Webové stránky předchozích ročníků IGS

Webové stránky IGS 2015 si můžete prohlédnout kliknutím na logo IGS 2015.

Webové stránky IGS 2012 si můžete prohlédnout kliknutím na logo IGS 2012.

Webové stránky IGS 2009 si můžete prohlédnout kliknutím na logo IGS 2009.