Aktuality

ROZDĚLENÍ UMĚLCŮ NA DÍLNÁCH


Festival Lípa Musica zahájí koncertem v saském Oybinu

Zatímco do zahájení IGS 2015 zbývá ještě zhruba šest týdnů, Mezinárodní hudební festival Lípa Musica, zahajuje již v pátek 21. srpna koncertem pod širým nebem v saském Oybinu. Ke společným znakům Mezinárodního sklářského sympozia IGS 2015 a Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica patří nejen jejich kulturní a umělecký dosah, ale společná jim je také podpora ze strany Libereckého kraje. Letošní 14. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica podpořil Liberecký kraj částkou 450.000 Kč, na podporu IGS 2015 je připraveno 400.000 Kč. Oběma akcím pak poskytuje hejtman Martin Půta i osobní podporu. Přislíbil účast jak na úvodním koncertu v Oybinu, kde se v ruinách klášterního kostela představí ženský vokální soubor Tiburtina ensemble s programem mariánských písňových forem pozdního středověku. Při zahájení IGS 2015 v městském divadle v Novém Boru pak bude hejtman Martin Půta tím, kdo slavnostně otevře dveře do Síně slávy manželům Roubíčkovým. Díky spolupráci města Nový Bor v roli hlavního pořadatele IGS a Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica mohl být také připraven koncert k ukončení Mezinárodního sklářského sympozia IGS 2015. Zveme tedy veřejnost v neděli 4. října 2015 do městského divadla v Novém Boru na koncert bratří Ebenů Čas holin.

Program celého MHF Lípa Musica


Rada Libereckého kraje jednala o podpoře IGS 2015

Ze slov hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, která zazněla na tiskové konferenci po jednání Rady Libereckého kraje, je zřejmé, že radní odsouhlasili podporu pro IGS 2015 ve výši 400.000 Kč. Konečné rozhodnutí o podpoře je však na Zastupitelstvu Libereckého kraje, které ji bude projednávat v úterý 25. srpna.

Záznam z tiskové konference


Novoborské skleněné šaty stále budí zasloužený obdiv

Naposledy sklidily obrovský úspěch na výstavě skla a bižuterie Křehká krása v Jablonci nad Nisou na počátku srpna. Před třemi lety tyto skleněné šaty vytvořila v Novém Boru a Lindavě světoznámá módní návrhářka Blanka Matragi během XI. ročníku Mezinárodního sklářského sympozia. Skleněné šaty „Orchidej“ by bylo opravdu náročné nosit nejen s ohledem na křehkost materiálu. Při výšce cca 180 cm váží celých 80 kg. Zatímco živůtek tvoří jeden kus hutního skla, sukně je složena z pěti plátů lehaného skla. Tento exponát, který je součástí sbírky novoborského sklářského muzea, patřil k nejobdivovanějším dílům již na výstavě XI. Mezinárodního sklářského sympozia a stále budí zaslouženou pozornost všude, kde se objeví. Je to opravdu velké lákadlo pro návštěvníky. Vzhledem k tomu, že se prostory Sklářského muzea Nový Bor připravují na nové artefakty z IGS 2015, byly šaty zapůjčeny do státního Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, aby poté odcestovaly do PASKu - Pavilonu skla v Klatovech, kde toto dílo bude dále šířit dobré jméno borských sklářů, kteří ho podle návrhu Blanky Matragi vytvořili.

 

Komiksové zpracování sklářské historie potěší nejen návštěvníky IGS

Po velkém úspěchu komiksu o skláři Egermannovi se město pustilo s Janem Vobrem do dalšího společného projektu. Světlo světa již brzy spatří nový komiks s názvem Střípky ze sklářské historie. Novoborský výtvarník a známý karikaturista Jan Vobr v něm svým svérázným způsobem na 32 stranách popularizuje tajemství sklářské výroby, její historické mezníky a také nenechává nikoho na pochybách, že sklo a zdejší region k sobě historicky neodmyslitelně patří. Proto nepřekvapí, že k vydání komiksu město přistoupilo právě v letošním roce, kdy se zde koná již XII. ročník Mezinárodního sklářského sympozia. Komiks tak bude v době sympozia k dispozici všem návštěvníkům města. Za 75 Kč bude možno ho zakoupit ve Sklářském muzeu Nový Bor i Turistickém informačním centru Nový Bor. Věříme, že nejen děti, ale i dospělí, najdou v novém komiksu zábavu i poučení.

Přijďte tedy společně s námi nový komiks pokřtít ve čtvrtek 24. září 2015 v 18 hodin do Sklářského muzea Nový Bor a popřát komiksu i jeho autorovi vlídné přijetí od čtenářské veřejnosti.

Pro zájemce o dílo Jana Vobra máme navíc potěšující zprávu, že během IGS bude možno navštívit výstavu tohoto novoborského umělce ve Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově.


Tanja Pak mapuje v PRECIOSA Lighting terén pro IGS 2015

Významná slovinská designérka Tanja Pak nenechává nikoho na pochybách, že účast na IGS bere opravdu vážně. Již v těchto dnech dorazila do Kamenického Šenova, aby se zde na IGS připravila. Držitelka slovinského národního ocenění Designer roku stráví na Novoborsku celý týden.


Do svého programu zařadila návštěvu novoborského sklářského muzea, aby si prohlédla prostory na instalaci výstavy IGS, poobědvala s významným českým designerem Jiřím Pelclem, dalším účastníkem IGS 2015, hlavně se však věnovala práci v huti.


KOLEKCE Z HISTORIE IGS DORAZILA DO NOVÉHO BORU

Zpráva, na kterou čekalo mnoho nedočkavých příznivců českého uměleckého skla a IGS.

Díky úzké a dlouhodobé spolupráci AJETO Art Glass Musea, Nadace Josefa Viewegha sklářská huť František, obecně prospěšné společnosti Cesty skla, která provozuje sklářskou huť František, a kurátora Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Dr. Milana Hlaveše, se velký sen sklářů o tom, že by se alespoň část vzácných objektů z historické sbírky uplynulých ročníků Mezinárodního sklářského symposia IGS opět vrátila na místo svého zrodu, tedy do Nového Boru, stal skutečností. 

V pondělí 3. srpna 2015 bylo zhruba devadesát artefaktů průřezově reprezentujících doslova všechny ročníky IGS, a to dokonce až ty vůbec první, realizované v 80. letech minulého století, převezeno ze skladu Nadace do nově vybudované části novoborského AJETO Art Glass Musea, kde budou v následujících dnech vyjmuty z krabic a po dlouhých letech se tak znovu dostanou na odiv divákům a obdivovatelům přímo tam, kde vznikly...

Před tím, než se tak stane, je ještě zapotřebí velké množství práce, neboť některé objekty byly před zkázou doslova zachráněny právě Nadací. Opouštěly hrad Lemberk, kde byly dlouhá léta buď vystaveny, či pouze zakonzervovány na místní půdě, ve značně zbědovaném stavu a je vlastně zázrakem, že je diváci budou moci znovu spatřit. Sbírku, která čítá okolo 1500 exponátů, se podařilo zachránit díky dotaci, kterou Nadace získala z Intergrovaného operačního programu, přičemž velká část exponátů je již více než rok umístěna v Centru sklářského umění v huti František v Sázavě.

Tato velká premiéra AJETO Art Glass Musea se logicky a symbolicky připravuje právě na letošní říjen, tedy na další ročník IGS, kdy se Nový Bor na několik dní stane hlavním městem světového sklářského umění.

Fotografie naleznete v sekci foto nebo kliknutím na tento odkaz


Doprovodný program k IGS nabídnou i regionální muzea a galerie

Návštěvníci IGS se mohou těšit nejen na sobotní den otevřených dveří ve sklářských provozech, kde bude možno sledovat při práci světové hvězdy, ale po celou dobu sympozia jim budou k dispozici jak stálé expozice, tak aktuální krátkodobé výstavy v řadě muzeí regionu. K opravdu pestré nabídce přispějí Sklářské muzeum Nový Bor, Ajeto Art Glass Museum, Sklářské muzeum Kamenický Šenov i Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Sklářské muzeum Nový Bor, které je jedním z pořadatelů IGS, bude zvát především na výstavu výsledků symposia. Vernisáž proběhne téměř v závěru celé akce, v neděli 4. října 2015 v 11 hodin. Výstava, jejíž instalace je zcela unikátní záležitostí vzhledem k časovému intervalu cca 15 hodin, v němž musí proběhnout, pak bude v novoborském muzeu k vidění až do jara následujícího roku. Kromě toho však muzeum návštěvníkům nabídne i prohlídku stálé muzejní expozice, v níž je možno obdivovat umění a řemeslo zdejších sklářských mistrů. Historické i současné sklo doplňují modely řemeslných dílen a ukázky sklářských technologických postupů. Mimo jejich hlavní účel však budou prostory muzea plnit po celou dobu sympozia funkci akreditačního a informačního střediska pro účastníky a hosty IGS. Stejně tak pozve muzeum v pátek 2. října dopoledne do svých prostor na tiskovou konferenci zástupce pořadatelů, partnerů a médií.

Zatímco výstavní prostory novoborského sklářského muzea zaplní exponáty vzniklé v rámci IGS 2015, v Ajeto Art Glass Museu bude možné zhlédnout soubor unikátních děl, která vytvořili sklářští výtvarníci z celého světa během sympozií pořádaných ještě pod záštitou Crystalexu. Tato sbírka bude umístěna ve zcela nových prostorách, jejichž slavnostní otevření bude součástí programu IGS 2015. Minimálně do konce roku 2015 tak budou návštěvníci Nového Boru moci vidět a srovnávat současnost i historii Mezinárodního sklářského sympozia. Sklářské muzeum Kamenický Šenov nabídne expozici rytého a broušeného skla „Odkud pocházíme, kdo jsme a kam jdeme?“, výstavu korejské výtvarnice Song Mi Kim a výstavu novoborského karikaturisty Jana Vobra.

Zamířit bude možné též do státního Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, které na ploše jednoho tisíce m2 nabízí největší expozici skla a bižuterie v České republice, nejrozsáhlejší stálou výstavu bižuterie na světě, sezónní výstavy a doplňkové projekty. V první expozici, nazvané „Čarovná zahrada - České sklo sedmi století“, je možné nově spatřit též prostorovou skleněnou plastiku Expo2 René Roubíčka, kterou muzeu darovala firma PRECIOSA Lighting. Druhá z expozic „Nekonečný příběh bižuterie“ představuje vývoj světoznámé jablonecké bižuterie od jejího zrození po současnost. Vedle stálých výstav, jejichž prohlídku nabízí muzeum také s hlasovými průvodci v češtině, angličtině, němčině, polštině a ruštině, je možno navštívit i sezónní projekt “POHYB – VÝRAZ – EMOCE, Figury a figurky v českém sklářském umění a řemesle“. Výstava, která potrvá do 4. října 2015, představuje nejen výběr z největší veřejné sbírky světoznámých železnobrodských skleněných figurek na světě, již muzeum spravuje, ale také ukázky dalších možností zpodobnění figur v historickém i současném užitkovém, dekorativním a ateliérovém skle. Do 4. října 2015 bude možno v budově jabloneckého muzea zhlédnout i designovou výstavu "HOT & COLD, Současné nápojové sklo a porcelán ze zemí střední Evropy“ nebo unikátní skleněné medaile z letošního pražského Mistrovství světa v hokeji.

Do svých prostor pozvou návštěvníky nejen muzea, ale také řada galerií a ateliérů zaměřených na sklo. V Novém Boru bude přístupná expozice novoborské sklářské školy ve školní galerii na třídě T. G. Masaryka, Galerie Zikmundová - Bartko v Alšově ulici nabídne pohled na současné moderní sklo a autorský šperk, v prodejní minigalerii autorského šperku novoborské výtvarné skupiny NATĚLO pak bude možno si tuto křehkou krásu i zakoupit. V Galerii DW na nám. Míru pak bude možno vidět nejen foukání skla nad kahanem, ale zhlédnout i výstavu k 25. výročí založení firmy Davida Wünsche. Vstup do výstavních prostor ve svých ateliérech nabídnou i brusič a designer skla Aleš Zvěřina na ulici B. Egermanna, firma Astera v ulici Smetanova, HG Atelier Design v ulici Sklářská pozve na výstavu MADE IN BOR. Vladimir Klein, který v letošním roce slaví nejen životní jubileum, ale také již celých 50 let práce se sklem, pozve návštěvníky do svého ateliéru v Liberecké ulici a současně bude možno navštívit výstavu jeho skleněných plastik v prostorách galerie Pod zvonem v kostele sv. Ducha v Arnultovicích. Za objekty a skleněnými obrazy Anny Polanské, Lady Semecké a Dagmar Šubrtové bude možno zamířit do Galerie Jídelna při Vlastivědném muzeu v České Lípě.

Milovníci procházek pak budou moci využít nové naučné stezky „Po stopách sklářských řemesel“, která je zavede v Novém Boru a jeho okolí na místa spjatá s tradičním řemeslem tohoto kraje.


Českolipský deník přináší letní seriál o IGS

Českolipský deník jako mediální partner IGS 2015 zajišťuje v rámci partnerské spolupráce pro potřeby IGS informační servis. Pravidelní čtenáři deníku proto již jistě zaznamenali jistou pravidelnost i v přísunu těchto informací. Vstříc Mezinárodnímu sklářskému sympoziu totiž směřuje letní seriál, který v Českolipském deníku vychází každou středu během července a srpna. Přináší zajímavosti z historie i aktuality ze zákulisí či nahlédnutí do bohatého programu. Součástí seriálu jsou také vizitky významných účastníků a hostů sympozia, seriál představí i subjekty participující jako pořadatelé i partneři.

Během celého září se pak čtenáři mohou těšit na obvyklé zpravodajství a v sobotu 26. září také na zvláštní přílohu deníku, která přinese nejen podrobný kulturní program sympozia, ale i rozpis práce umělců na hutích a dílnách během dne otevřených dveří a další důležité informace pro návštěvníky sympozia, aby si mohli z pestré nabídky sestavit vlastní program. Jak přípravy IGS nabírají na obrátkách, přinášejí nové události, o nichž Českolipský deník bude pravidelně informovat co nejširší veřejnost.

Odkaz na seriál IGS v Českolipském deníku
Odkaz na seriál IGS v Českolipském deníku


Hejtman Libereckého kraje zaštítil IGS 2015

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta vyjádřil svůj pozitivní postoj k IGS 2015 nejen příslibem finanční podpory ze strany Libereckého kraje, ale širokou skupinu místních sklářů poctil převzetím záštity nad Mezinárodním sklářským sympoziem, které v Novém Boru proběhne ve dnech 1.-4. října 2015. „Nesmírně mě těší, že se hejtman Libereckého kraje rozhodnul IGS 2015 morálně podpořit,“ sdělil starosta města Nový Bor a ředitel IGS Jaromír Dvořák. „Vedle finanční podpory je pro pořadatele sympozia velmi důležitá také podpora morální a přijetí záštity hejtmanem Libereckého kraje vnímáme jako ocenění i jako výzvu. Vzhledem k tomu, že se jedná o výjimečnou mezinárodní akci, na níž participuje řada sklářských firem z oblasti Novoborska, je pro širokou skupinu místních sklářů ctí, že akce proběhne pod záštitou hejtmana Libereckého kraje. Převzetím záštity předává hejtman vzkaz všem pořadatelům, že jejich práci podporuje a jejich dílo považuje za užitečné a přínosné pro celý Liberecký kraj. Výzvou pro pořadatele pak je zviditelnit české sklo a české sklářské řemeslo ve světovém kontextu jako jedno z tradičních řemesel v Libereckém kraji,“ pokračoval Jaromír Dvořák. „Pevně věříme, že přes vysoké pracovní nasazení najde pan hejtman čas i k osobní návštěvě oficiálního programu sympozia a zúčastní se některého setkání s účastníky sympozia či se zástupci médií,“ vyslovila své přání tajemnice IGS Alena Forgáčová.

Záštita hejtmana Libereckého kraje

Mezi partnery IGS dominuje i Preciosa

Preciosa Lighting Kamenický Šenov vystupuje v rámci IGS 2015 ve dvojím postavení. Je jednak jedním ze spolupořadatelů IGS 2015 a plní tak všechny úkoly, jež jsou v oblasti organizační i finanční kladeny na pořadatelské subjekty. Mimo to však IGS 2015 významně finančně podporuje v roli generálního partnera sympozia a poskytuje finanční podporu společným aktivitám, jako jsou propagace a oficiální společenské akce či kulturní program sympozia. Smlouva o partnerské spolupráci, která zajistí společným aktivitám IGS podporu ve výši 300.000 Kč, sice teprve čeká na podpis, ale využití těchto prostředků je již naplánováno. Budou využity na posílení mediální kampaně, jejímž cílem je vyslat do světa signál, že české sklo žije, a současně pozvat ve dnech 1.- 4. 10. 2015 do Nového Boru všechny, kteří se o tom chtějí přesvědčit na vlastní oči.


Generálním partnerem IGS 2015 je Liberecký kraj

Ačkoliv některá jednání ještě stále probíhají, ti nejvýznamnější partneři IGS 2015 jsou již jasní. Generálními partnery XII. ročníku Mezinárodního sklářského sympozia IGS 2015 jsou Liberecký kraj a Preciosa. Liberecký kraj alokoval na podporu IGS 2015 částku 400.000 Kč. Ta aktuálně čeká na schválení zastupitelstvem Libereckého kraje. Již od loňského roku probíhala jednání o podpoře jak s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou, tak s náměstkyní hejtmana Hanou Maierovou. „Jako pořadatelé IGS 2015 si velice vážíme vstřícného přístupu hejtmana Martina Půty k podpoře XII. ročníku Mezinárodního sklářského sympozia. Jistě jeho zásluhou bylo IGS zařazeno mezi ty akce, jež budou v roce 2015 přímo podpořeny z rozpočtu Libereckého kraje. Vnímáme tento krok jako uznání naší práce a současně je to pro nás velmi zavazující. Všem domácím i zahraničním účastníkům a oficiálním hostům sympozia, stejně tak i široké návštěvnické veřejnosti chceme ukázat, že město Nový Bor je významnou součástí Libereckého kraje, přispívá k jeho rozvoji a díky tradiční řemeslné výrobě i k jeho věhlasu ve světovém měřítku, že Liberecký kraj přijal partnerství a významně finančně podpořil projekt spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Díky finanční podpoře Libereckého kraje bude možno poskytnout účastníkům sympozia mnohem lepší účastnické podmínky, než tomu bylo na minulých ročnících sympozia, “ sdělila tajemnice sympozia Alena Forgáčová.


Část „ztracených“ sbírek IGS se vrátí do Nového Boru

Rozsáhlým sklářským centrem, jaké nemá na Českolipsku obdoby, se bude moci už na podzim chlubit Nový Bor. Velká přestavba Ajeto Art Glass Musea na jižním okraji Nového Boru, kterou coby investor financuje spoluzakladatel sklárny Ajeto, významný novoborský sklář a designér Petr Novotný, je totiž těsně před dokončením. „V nové přístavbě muzea jsme už instalovali vitríny pro exponáty a připravuje se kolaudace celé stavby. Měla by proběhnout do měsíce. Nespěcháme na to, muzeum v nové podobě pravděpodobně otevřeme už během léta, ale slavnostní otevření si necháme až na začátek října, kdy tu bude probíhat sklářské sympozium," uvedl pro Deník Petr Novotný. Do nově vybudované části muzea by měl ještě během léta dorazit velký soubor unikátních děl, která vytvořili sklářští výtvarníci z celého světa během slavných mezinárodních sklářských sympozií IGS, pořádaných ještě pod záštitou Crystalexu. Přestavba Art Glass Musea, které sídlí v komplexu sklárny AJETO na třídě T. G. Masaryka v Novém Boru a shromažďuje sbírku moderního skla a výtvarného umění, začala vloni na jaře. Rozšíří se tak původní projekt komplexu Bořka Šípka, jehož součástí je studio se sklářskou pecí, restaurant, muzeum, prodejní galerie i zázemí pro stáže studentů, kteří sem přijíždějí nejčastěji v rámci programu Erasmus. Unikátní díla vzniklá na historických ročnících IGS byla celá dlouhá léta vystavena i uskladněna na zámku Lemberk.

Po pádu společnosti, která v té době vlastnila sklárnu Crystalex, se však v roce 2009 stala součástí konkurzní podstaty a insolvenční správkyně tehdy celou sbírku v zájmu věřitelů prodala. Naštěstí se ale podařilo najít cestu, jak sbírku udržet v celku. Díla, jejichž umělecká hodnota byla odborníky vyčíslena na více než dvacet milionů korun, ale opustila Českolipsko. A vypadalo to, že jsou pro Nový Bor navždy ztracená. Spoluzakladateli Ajeta Petru Novotnému se ale podařil husarský kousek: se současným majitelem, Nadací Josefa Viewegha, se dohodl na tom, že část sbírek bude do Ajeto Art Glass Musea v Boru zapůjčena. „Všechno je už pro nás připravené. S nadací jsme se domluvili, že výběr děl z IGS svěříme Milanu Hlavešovi, kurátoru sbírky moderního a současného skla a keramiky v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze," objasnil Petr Novotný. „Chceme, aby do začátku IGS bylo všechno nainstalované," uzavřel Petr Novotný. Sbírka IGS obsahuje 1515 kusů, vytvořených sklářskými výtvarníky na Mezinárodních sklářských sympoziích IGS v Novém Boru v letech 1982 až 2003. Čítá díla od zhruba 500 autorů z celého světa, jejichž povinností bylo jedno dílo vytvořené na sympoziu věnovat do sbírky. Najdeme zde např. práce Miluše a Reného Roubíčkových, Jiřího Šuhájka či Ivo Rozsypala. Po pádu Crystalexu byla sbírka přestěhována ze zámku Lemberk, aby posléze našla nový domov v Sázavě na Benešovsku, kde je její část vystavena v Centru sklářského umění – Huť František.


Inter-umělecký dialog podpoří dávná partnerství a přátelství

Jak již bylo několikrát zmíněno, došlo v roce 2015 ke spolupráci a partnerství dvou významných uměleckých aktivit – festivalu sklářské umělecké tvorby a festivalu duchovní hudby. Ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica, pan Martin Prokeš, proto zasílá zdravici všem účastníkům, hostům a návštěvníkům obou těchto akcí, které podporují dialog mezinárodní a mezikulturní, stejně jako uchování kulturního a uměleckého dědictví.

Vážené dámy, vážení pánové,
mottem Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica je již po léta rčení, že „podmínkou k nalezení dávného partnerství a přátelství je dialog“. Jsem nesmírně potěšen, že v letošním roce můžeme vést dialog s jiným uměleckým světem, než je naše erbovní hudba, a sice s magickým světem sklářství, a pokusit se tyto dva světy prolnout. Mezinárodní sklářské sympózium je bezpochyby fenoménem, který již přes tři desítky let povznáší město Nový Bor do výsostných uměleckých sfér a činí z něj význačného nositele a uchovatele tradice sklářství, které má v našem regionu tak hlubokou a nesmazatelnou stopu. Péče o kulturní hodnoty a hudební dědictví po předcích je proti tomu cílem Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica, který je s městem Nový Bor spjat takřka niterně. Již po několik let jsou jedny z uměleckých vrcholů festivalu zasazovány do sklářské metropole a podpora a úcta k festivalovému počínání je podněcující i zavazující zároveň. Festival Lípa Musica věren svým dramaturgickým zásadám nabízí v roce 2015 další nové impulsy a směry. Neopustí svůj duchovní fundament, odpovědnost vnímanou ve vztahu k sociálně-historickým vazbám regionu a nabídne rozšíření festivalové myšlenky humánního dialogu a přátelství nejen do dalších evropských regionů, ale právě i uměleckých forem.

Věřím, že právě v těchto oblastech je prostor pro nalezení vzájemně obohacující synergie obou festivalů – sklářského i hudebního, která může regionu trpícímu zpřetrháním kulturních i mezilidských vazeb jedině prospět. Přeji všem účastníkům a hostům mnoho povznášejících a hodnotných zážitků a budu velmi potěšen, pokud inter-umělecký dialog podpoří i galakoncert, který festival hudební festivalu sklářskému věnuje.

S úctou
Martin Prokeš,
ředitel MHF Lípa Musica


Oficiálním dárkem IGS 2015 bude kniha

Pro aktivní účastníky sympozia i významné hosty připravilo město Nový Bor oficiální dárek. Bude jím knižní publikace Nový Bor a okolí, kterou město vydalo počátkem letošního roku. „Jde nám o to, abychom ukázali celému světu nejen to, že české sklo žije, ale také to, kde žije. Je to příležitost ukázat Nový Bor jako město skla i jako příjemné místo pro život. Jak sklářská výroba tak turisticky velmi zajímavé lokality se nacházejí i v blízkém okolí Nového Boru, proto nás publikace zavádí i do těchto míst,“ říká starosta Nového Boru a současně ředitel IGS 2015. Kniha obsahuje fotografie profesionálních, ale zejména amatérských fotografů zachycující krásy místního regionu. Okem obdivovatelů zdejšího kraje vypovídají o místech a lidech, kteří zde žili a žijí.

„Zachycení okamžiku, který se už nikdy nevrátí. To je nezpochybnitelná pravda fotografie. Setiny vteřiny, z nichž se skládá lidský život,“ píše starosta Jaromír Dvořák v úvodu k publikaci. „Často jsou to místa, která denně míjíme, a až fotografie vystihne jejich skutečnou krásu. Přiznám se, že mě oslovují především fotografie Lesního hřbitova. Tam se setkává minulost se současností, živí s mrtvými, a děje se tak uprostřed věčné přírody,“ končí své zamyšlení nad knihou, která jak věříme, přines nejen radost, ale také dobrou propagaci místnímu regionu.
 


Pořadatelé zvou na IGS

Mapa pořadatelé

Novoborské skláře podpořil premiér Bohuslav Sobotka

Mezinárodní sklářské sympozium získalo podporu z nejvyšších vládních kruhů. Žádosti pracovního týmu o převzetí záštity vyhověl premiér vlády ČR Bohuslav Sobotka. Všem pořadatelům současně popřál mnoho zdaru při přípravách sympozia a Mezinárodnímu sklářskému sympoziu IGS 2015 úspěšný průběh.

Svým postojem tak morálně podpořil velké množství sklářských firem, které reprezentují nejrozšířenější výrobní odvětví novoborského regionu, zejména pak pořadatele sympozia, jejichž společným cílem je udržení a rozvoj tradičního řemesla sklářského regionu a jeho propagace na mezinárodní úrovni. Ocenil tak jedinečnost tohoto sklářského svátku, význam českého skla pro propagaci České republiky ve světě a spolupráci veřejného a soukromého sektoru při organizaci sympozia.

Záštita premiéra

Sklářské firmy se mohou zapojit do Dne otevřených dveří

V sobotu 3. října otevřou pořádající subjekty Mezinárodního sklářského sympozia IGS 2015 své dveře veřejnosti. Ke Dni otevřených dveří se mohou připojit i další firmy, které pozvou návštěvníky sympozia do svých provozů. Mezinárodní sklářské sympozium je oslavou skla, místních sklářů a celého regionu, pro který je sklářské řemeslo historií i současností, proto je cílem sympozia zviditelnit i ty sklářské subjekty, které se na organizaci IGS 2015 přímo nepodílejí. Sklářské firmy mají možnost projevit svůj zájem o zařazení do této doprovodné akce do 15. června a to formou e-mailu na adresu sekretariátu IGS: aforgacova@novy-bor.cz nebo osobně na Odboru školství, kultury a sportu MěÚ Nový Bor, 3. patro, budova A, kde se pro potřeby IGS změnila kancelář A. Forgáčové na sekretariát IGS. Zapojte se do Dne otevřených dveří a ukažte celému světu, že „české sklo žije!“

Po ukončení registrace bude zpracována mapka, do níž budou zaneseny přihlášené firmy. Ta se stane součástí oficiálních propagačních materiálů IGS a bude dostupná všem návštěvníkům, kteří v říjnu přijedou do Nového Boru obdivovat křehkou krásu.


IGS 2015 bude lákat na sklo i zábavu

Již XII. ročník Mezinárodního sklářského sympozia, jehož hlavním pořadatelem je opět město Nový Bor, nabídne návštěvníkům ochutnávku různých lahůdek. Pro sympozium je samozřejmě stěžejní sklářská tvorba v pořadatelských firmách a institucích, kterými jsou pro tento ročník sympozia Ajeto, AveClara, Crystalex, Egermann, Jiří Pačinek, Kolektiv, Sklárna Slavia, TGK, VOŠ a SŠ sklářská a také Preciosa Kamenický Šenov, která mimo plnění pořadatelských povinností sympozium výrazně zaštiťuje i finančně. Všechny tyto subjekty nabídnou ve dnech 1.-4. října své provozy a vytvoří pracovní zázemí pro sedm desítek účastníků sympozia. Jejich skladba je pestrá a ve všech směrech vyrovnaná. Najdeme mezi nimi ženy i muže, výtvarníky domácí i zahraniční, umělce začínající i umělce, jejichž jméno je ve sklářství opravdovým pojmem. Přehled všech, kteří již potvrdili účast, najde zájemce na webu IGS (www.igsymposium.cz) v sekci „účastníci“. Přestože čtyřdenní program sympozia bude prakticky standardní, připravili letos pořadatelé i několik novinek. Jednou z nich je otevření Síně slávy, do níž pořadatelé plánují během čtvrtečního slavnostního zahájení sympozia v městském divadle uvést skutečné legendy českého a světového skla – manžele Miluši a Reného Roubíčkovy. Dalšími hvězdami IGS i českého skla budou např. Dana Zámečníková, Vladimír Kopecký, Karel Wünsch a Jiří Šuhájek, ale také oděvní výtvarnice Liběna Rochová nebo designéři Jiří Pelcl a Maxim Velčovský. Další novinkou se pak stane společná práce „generačních“ dvojic, v níž se představí rodinné klany Bejvlů i Petrů. Potěšující je, že se mezi účastníky sympozia objevuje řada jmen, která bychom našli v archivu absolventů novoborské sklářské školy. Patří k nim např. Lukáš Jabůrek, Iveta Kubelová, Ricardo Hoineff, Lucie Sokolová, Jiří Suchý i Michaela Tomišková. Vedle těch, kteří si již na sklářské scéně své místo našli, budou tvořit v rámci Studentské sekce IGS i studenti ateliérů skla českých vysokých škol, Vyšší odborné školy sklářské v Novém Boru a žáci tří středních sklářských škol Libereckého kraje – školy v Novém Boru, Kamenickém Šenově a Železném Brodě. Začátkem října se tak Nový Bor opět stane místem setkání domácích a zahraničních sklářských umělců, výtvarníků a designerů, jejichž práce bude pro celý svět signálem, že Nový Bor je místem, kde sklářská výroba a umění jsou stále živým, vůdčím a originálním fenoménem. Vedle předních sklářských umělců se však představí i místní špičkoví foukači, brusiči, rytci, malíři a formaři, zkrátka všichni, bez nichž by sklářské řemeslo nebylo tím, čím je. Ze zahraničních účastníků, kteří letošní sympozium poctí svou účastí, jmenujme alespoň některé: Isabel De Obaldia z Panamy, v Itálii žijící Argentinka Silvia Levenson, Yeun-Kyung Kim z Koreje, Preston Singletary a Jeff Zimmer z USA, Didier Tisseyre z Francie, Mihai Topescu z Rumunska. Nezastupitelnou úlohu mezi pořadatelskými subjekty má i v letošním roce Sklářské muzeum Nový Bor, v jehož prostorách bude instalována výstava artefaktů vzniklých v rámci sympozia. Její vernisáž bude v neděli dopoledne tečkou za XII. ročníkem IGS, výstava však potrvá minimálně do konce roku 2015. Páteční dopolední program sympozia je určen především pro média, odpolední hodiny a hlavně celá sobota pak nabídnou zábavu návštěvníkům všech věkových kategorií. Malé i velké jistě potěší celodenní program Kašpárka v rohlíku, s kapelou Už jsme doma společně oslavíme jejich třicetileté působení, pánská taneční skupina Rasputin pak jistě potěší oko nejedné návštěvnice. Mezi jednotlivými pořadatelskými subjekty mimo hranice města Nový Bor bude zajištěna kyvadlová doprava mikrobusy, dopravu v katastru města pak bude zajišťovat výletní vláček. Po celou dobu sympozia bude možno navštívit řadu výstav, např. stálou expozici Sklářského muzea v Novém Boru, výstavu sklářské školy k 145. výročí jejího založení, jejíž vernisáž proběhne v pátek odpoledne, výstavu v nově rozšířeném Ajeto Art Glass Museu, kde bude možno spatřit exponáty ze sbírky minulých ročníků IGS, k návštěvě pozvou i muzea v Kamenickém Šenově a České Lípě. Sklářské muzeum Kamenický Šenov nabídne výstavy korejské výtvarnice Song Mi Kim a novoborského patriota Jana Vobra, Galerie Jídelna při Vlastivědném muzeu v České Lípě představí objekty a skleněné obrazy Anny Polanské, Lady Semecké a Dagmar Šubrtové. Pro milovníky vycházek jsou pak připraveny komentované prohlídky novoborské naučné stezky Po stopách sklářského řemesla, pro individuální zájemce i formou audio stezky. K programu pro návštěvníky přispějí i partneři IGS – Český varhanní festival a festival Lípa Musica. V rámci Českého varhanního festivalu bude příležitost pro duchovní rozjímání v kostele Nanebevzetí Panny Marie v pátek odpoledne, nedělní podvečer pak prostory městského divadla budou patřit bratrům Ebenům. Po celou dobu sympozia budou také probíhat v prostorách sklářské školy prezentace tvorby jednotlivých účastníků, které patří také ke standardnímu programu sympozia. Na náměstí se v sobotu opět rozhoří sklářské pece, sklářské firmy se zde budou prezentovat prodejem svých výrobků, ze sklářské poštovny bude možno odeslat speciální pohlednici a pochopitelně nebude chybět ani občerstvení. Velkou podporu tomuto sklářskému svátku poskytuje Liberecký kraj, který tímto jednoznačně potvrzuje význam umělecké a řemeslné tvorby skla v novoborském regionu pro celý Liberecký kraj. Svým postojem podporuje nejen město Nový Bor, ale také sklářské firmy a jejich zaměstnance, kteří udržují tradici a zajišťují budoucnost fenoménu s názvem české sklo. České sklo žije!


Termín IGS 2015 se nezadržitelně blíží

Mezinárodní sklářské sympozium IGS, které již více než 30 let patří neodmyslitelně k Novému Boru, pomalu klepe na pomyslné městské dveře. Kolem 70 účastníků město přivítá ve dnech 1.-4. října 2015. Přípravy sympozia jsou v plném proudu, jednotliví pořadatelé se připravují na průběh sympozia individuálně v rámci svých firem, s úzkým pracovním týmem ve složení Jaromír Dvořák, Alena Forgáčová, David Sobotka, Petra Ajšmanová a Milan Hlaveš čile komunikují a setkávají se s ním za účelem výměny informací, v dubnu se pak sešel ke společnému jednání celý širší pořadatelský tým.

Čtyřdenní program sympozia bude mít standardní průběh. Připraven je speciální program pro účastníky a hosty sympozia, pro média i pro širokou veřejnost. Předpokládáme, že největšímu zájmu se opět bude těšit Den otevřených dveří, kdy pořadatelské subjekty zpřístupní veřejnosti své provozy a také vzorkovny odhalí ukrytou skleněnou krásu. Cílem pořadatelů je připravit takový program sympozia, který poskytne zážitky a vyžití všem návštěvníkům bez ohledu na jejich věk, profesi či sociální postavení, přiblížit veřejnosti nejen krásu sklářského řemesla a umění, ale rovněž ukázat, že Nový Bor je příjemným a zajímavým městem. Mezinárodní sklářské sympozium má obrovský potenciál pro zvýšení turismu, a proto plánujeme v rámci sympozia nejen propagaci sklářství, ale také nabídku okolních turistických atraktivit. Aktuálně probíhají intenzivní přípravy propagační kampaně a jednání o možnostech prezentace v médiích, odkud zaznamenáváme velký zájem. Oficiální webové stránky sympozia budou pravidelně přinášet aktuální informace, o dění ve městě bude informovat také městský web, zcela novým informačním kanálem letošního sympozia pak je také facebook.


Výtvarné umění a hudba se v říjnu protnou v Novém Boru

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica a Mezinárodní sklářské sympozium IGS 2015 mají v letošním roce mnoho společného. Obě akce patří k tradičním uměleckým a kulturním aktivitám zdejšího regionu. Sklářský svět se setká v Novém Boru ve dnech 1. - 4. 10. 2015 již podvanácté, festival Lípa Musica vstoupil v roce 2015 do čtrnáctého roku své existence. Obě akce jsou tedy trvale etablovány na domácí festivalové scéně, jsou zapsány do povědomí regionálního publika, mají stálou základnu návštěvníků a jsou vnímány ze strany veřejnosti i odborné a umělecké scény jako trvalá součást kulturní nabídky. Jejich dopad však sahá daleko za hranice zdejšího regionu. V letošním roce je pak dalším z průsečíků obou akcí nemalá finanční podpora města Nový Bor a také významná kulturní spolupráce obou subjektů. Zastupitelstvo města na svém březnovém zasedání schválilo pro rok 2015 mimořádnou podporu festivalu Lípa Musica ve výši 300.000 Kč, čímž po ztrátě jeho podpory z města Česká Lípa významně přispělo k udržení tohoto festivalu. Díky této mimořádné podpoře bude v městském divadle v Novém Boru uspořádán nejen závěrečný koncert celého festivalu, ale také koncert k ukončení Mezinárodního sklářského sympozia. V sobotu 21. listopadu zakončí festival Lípa Musica Filharmonie Hradec Králové a spojené sbory z Wiesbadenu a Brna, na závěr sklářského sympozia pozveme veřejnost v neděli 4. října na koncert bratří Ebenů Čas holin. Na oba koncerty, stejně jako na celý festival, budou vstupenky v předprodeji od 1. června na obvyklých předprodejních místech v Novém Boru.


KONCEPCE A PLÁNOVANÉ CÍLE IGS 2015

Mezinárodní sklářské sympozium IGS (International Glass Symposium) je jednou z nejvýznamnějších světových akcí v oboru uměleckého skla, bezesporu ovšem akcí rozsahem největší. Jeho nepřerušená tradice sahá do roku 1982, kdy se do sklárny Crystalex v Novém Boru poprvé sjeli sklářští umělci, aby společně se sklářskými mistry v přátelském, kolegiálním a tvůrčím prostředí předvedli své schopnosti, předali si zkušenosti a lépe se vzájemně poznali. Sympozium se od té doby opakuje v pravidelných tříletých intervalech. Za dobu své existence úspěšně hostilo několik stovek umělců z celého světa. Transformace a další změny ve sklářství v České republice uplynulého čtvrtstoletí se samozřejmě dotkly i charakteru IGS. V posledních ročnících ho nepořádá jen Crystalex, ale množství dalších subjektů včetně výrobních, z nichž každý nabízí odlišný způsob práce a jedinečnou atmosféru. Hlavním pořadatelem je již poněkolikáté Město Nový Bor, které ve spolupráci se Sklářským muzeem v Novém Boru a Uměleckoprůmyslovým museem v Praze prostřednictvím sekrateriátu IGS zastřešuje vše, co je nutné vykonat pro zdárný průběh sympozia.

Nový Bor v severních Čechách a jeho krásné okolí je historicky tradičním místem sklářské výroby, doslova krajem skla. V současnosti zde pracuje přes sto dvacet sklářských výrobců nabízejících snad všechny technologie zpracování skla od strojní výroby, přes ruční práci v hutích až po nesmírně širokou škálu rafinačních technik. Taková koncentrace a bohatost sklářské výroby není nikde jinde k vidění ani v zahraničním kontextu. To je také jedním z důvodů, proč pokračují sklářská sympozia IGS, jejichž smyslem je mimo jiné na tuto rozmanitost upozornit. Liberecký kraj, pod který novoborská oblast náleží, se ostatně může pyšnit tím, že v jeho hranicích působí kromě významných a početných výrobců skla také hned tři mezinárodně známé střední sklářské školy (Nový Bor, Kamenický Šenov a Železný Brod), Vyšší odborná škola sklářská (Nový Bor) a vysokoškolský ateliér skla při Technické univerzitě v Liberci (Jablonec nad Nisou). Kraj je plný expozic muzeí s veřejnými sbírkami historického i moderního skla (Nový Bor, Kamenický Šenov, Jablonec nad Nisou, Liberec, Železný Brod, Harrachov atd.). K nim se řadí také sbírky soukromé, z nichž některé jsou přístupné veřejnosti. Navštívit je možno množství vzorkoven sklářských výrobců, galerií sklářských škol a dočasných výstav svědčících o živé přítomnosti sklářské výroby v Libereckém kraji. Žije a pracuje zde také množství významných sklářských výtvarníků. Lustry a osvětlovadla, vázy, sklenice, poháry, flakóny, šperky a bižuterie, ceny a trofeje, vitráže, repliky historického skla, umělecké plastiky a další objekty, segmenty do architektury, polotovary... toto a mnoho dalšího lze díky umu sklářů a schopnosti podnikatelů, technologů a v neposlední řadě učitelů v kraji zhotovit. A Novoborsko v tom stojí na čelné pozici.

V roce 2015 se na IGS ve dnech 1.-4. října sklářský svět setká již podvanácté. Pozváno bude na sedmdesát sklářských umělců, kterým bude k dispozici plný servis pro jejich práci a otevřená náruč. Program XII. IGS bude složen nejen z vlastní realizace uměleckých děl, ale také z řady různých doprovodných akcí kulturního charakteru (sklářské show, výstavy, nové expozice, vernisáže, přednášky, projekce, koncerty, představení, párty, módní přehlídky, sklářské trhy, atrakce pro děti atd.). Při dni otevřených se širokému publiku zpřístupní místa tvorby, množství dalších sklářských provozů a mnoho jiného. Mezi jednotlivými lokalitami budou ten den kyvadlově jezdit v rámci tzv. Skleněné cesty speciální autobusy IGS. Nový Bor a okolí bude tak jako každé tři roky ve dne i v noci centrem sklářského světa, prostorem ke kreativitě a vzájemnému setkávání. Sympozium zakončí výstava jeho výsledků ve Sklářském muzeu v Novém Boru (kde také bude po celou dobu sídlit IGS Check Point) a výstava výsledků Studentské sekce IGS. Přípravy takové náročné akce samozřejmě trvají vždy celé období mezi jednotlivými ročníky IGS. Podílí se na nich desítky až stovky profesionálů. Domlouvají se podmínky, shánějí finace od partnerů a prostřednictvím grantů, řeší se vizuální stránka IGS, mediální a jiné PR aktivity, nominace umělců a jejich rozdělení do skláren, upomínkové předměty, společenský program a mnoho dalších praktických věcí, které je pro úspěch sympozia nezbytné zařídit.

Organizační tým IGS při výběru výtvarníků dbá na to, aby účastníci byli v rámci celého sympozia a u jednotlivých pořadatelů zastoupeni rovnoměrně, atraktivně a pestře (slavní i začínající umělci, muži i ženy, z poloviny z České republiky, z druhé poloviny z různých zemí celého světa, s rozličnými výtvarnými přístupy atp.), aby se jména příliš neopakovala, a také o to, aby vyzvaní umělci pokud možno byli sympatickými a komunikativními osobnostmi. Rozhodli jsme se pozvat také účastníky z jiných oborů, než je umělecké sklo, abychom IGS zatraktivnili pro co nejširší publikum – designéři, malíři, sochaři, architekti i hvězdy populární kultury. Pozvána je celá řada pedagogů, zejména z vysokých škol. Při rozdělování do jednotlivých skláren a dílen přihlížíme k tomu, aby umělcům svým technickým vybavením byly blízké, co nejlépe vyhovovaly naturelu jejich práce a umožnily jim experimentovat a vytvářet tak něco zcela nového a překvapivého. Nově zřizujeme Síň slávy IGS, do níž budou jako první uvedeny legendy světového uměleckého skla, manželé Miluše a René Roubíčkovi, kteří se zúčastnili naprosté většiny dosavadních ročníků IGS. Motiv z díla Reného Roubíčka také poslouží jako hlavní motiv vizuálu IGS 2015. IGS bude tentokrát provázáno několika tématy (Dialog, Návrat, Sklářské školství). Měníme také již tradiční Studentskou sekci IGS, v níž budou mít studenti možnost nejen se výtvarně vyjádřit, ale také dostanou pozvání do dílen některých ze spolupořadatelů, aby byli přímými a aktivními účastníky tvorby slavných umělců a sklářských mistrů.

Výtvarníci pozvaní k aktivní účasti na IGS 2015 budou mít k dispozici nejen organizační zázemí sekretariátu sympozia ale především výrobní kapacity celkem jedenácti subjektů (Ajeto Lindava, Ave Clara Polevsko, Pačinek Lindava a Kunratice, Preciosa Lighting Kamenický Šenov, TGK Skalice u České Lípy, v Novém Boru Ajeto /BON/, Crystalex, Egermann, Kolektiv, Sklárna Slavia a Vyšší a střední odborná škola sklářská). O přidělení výtvarníků do skláren a dílen, o technickém vybavení a všech podrobnostech výroby a doprovodném programu budou výtvarníci samozřejmě s výrazným předstihem informováni tak, aby měly obě strany dostatek času na domluvání a přípravu vlastní tvorby.

Představu o charakteru sympozia si lze udělat na webových stránkách minulých ročníků: IGS 2009 na www.igsymposium.cz/2009 a IGS 2012 na www.igsymposium.cz/2012, kde jsou fotozáběry z tvorby, seznam účastníků a fotografie jejich děl, krátké dokumetární filmy atd. K minulému IGS vyšel také tištěný dvojdílný katalog s podrobnými informacemi a fotografická kniha.

Přijeďte se podívat za uměleckým sklem a jeho tvůrci na novoborské XII. IGS.

Srdečně Vás zveme. České sklo totiž žije!

Za organizační tým IGS 2015
Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D.
kurátor IGS,
vedoucí kurátor sbírky skla a keramiky, Uměleckoprůmyslové museum v Praze